شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ حسن روحاني گفت: «اقدام آمريکا در جلوگيري از ورود کمک هاي بين المللي به آسيب ديدگان از سيل، جنايت بي سابقه است.» البته کار آمريکا زشت است، ولي آن ديوانه‌ايي که به آمريکا اعتماد کرد و گفت؛ "هر توافقي بهتر از عدم توافق است" و "همه تحريمها در روز اجراء برجام لغو مي‌شود" امروز بايد پاسخ دهد که 6 سال کشور را منتظر غربيها نگه داشتن، داراي حکمتي بوده و يا بعنوان ستون پنجم دشمن عمل کرده است؟!
درب کنسرو بازکن برقی
وزنه سياسي
رتبه 45
50 برگزیده
154 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top