شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ سربازان ترامپ! امروز در صحن علني مجلس تعداد 204 نماينده مجلس، قانون ترورسيت بودن نيروهاي فرماندهي مرکزي آمريکا (سنت‌کام) را تصويب کردند. دو نفر از نمايندگان با قانون تروريست خواندن نيروهاي نظامي آمريکا، مخالفت کردند! نکته مهم: چرا 50 نفر از نمايندگان مجلس، علي رغم حضور در صحن علني مجلس در رأي گيري شرکت نکردند؟! نتيجه: ترامپ 52 نفر سرباز در مجلس ايران دارد، که تعداد 50 نفر آنها بزدل سياسي هستند.
اگر رأي نمايندگان مجلس شفاف بود، شناخت سربازان ترامپ آسان مي شد. انگاه منافق، خود را صالح و خدمتگذار به ملت و کشور تحميل نمي‌کرد!
چراغ جادو
وزنه سياسي
رتبه 45
50 برگزیده
154 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top