شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ ظريف وزير خارجه کشورمان، جان بولتون، بن‌سلمان، بن‌زائد و بي‌بي (نتانياهو) را عضو «تيم ب» دسته بندي و نتيجه گرفته که ترامپ تحت تأثير تيم ب، بر عليه ايران موضعگيري مي‌کند. شرمساران و خيانتکاران در پذيرش و اجراء برجام، آسمان و زمين را به هم مي‌بافند، تا لب به اعتراف نگشايند و شکست برجام را نپذيرند! کاش، زمان براي صدور کيفرخواست ظريف و رئيسش از سوي قوه قضائيه فراهم مي‌شد.
ساعت ویکتوریا
وزنه سياسي
رتبه 49
46 برگزیده
154 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top