شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] به نام خدا و براي خدا شهيد حاج قاسم سليماني در وصف شهيد جهاد مغنيه، (فرزند عماد) در عرفه 98 گفت: " شهيد #جهادمغنيه همانند پدرش داخل ماشين توسط بالگردها شهيد شد، چون دشمن توان رويارويي درميدان جنگ با آنها را نداشت. #جهاد_سوخت چيز زيادي از پيکرش برنگشت، دعاکنيد من هم همين طوري شهيد شوم." با شهادتش، #دعايش_مستجاب شد و براي #محور_مقاومت در ايران، عراق، سوريه، لبنان، يمن و ... #يوم_الله آفريد و چهره پليد #محور_استکبار را رسوا و ملتهاي آزاده جهان را در سوگ خود گرياند.
mp3 player شوکر
وزنه سياسي
رتبه 37
63 برگزیده
150 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top