شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ تلمذ در مکتب سليماني شهيد سليماني بصورت محترمانه و بدون تعارف به علما و مراجع تقليد چنين نوشت: 1-«سربازتان از يک برج ديده‌باني ديد، که اگر اين نظام آسيب ببيند، دين و ارزش‌ها... از بين مي‌رود.» 2-«من آقاي خامنه‌اي را مظلوم و تنها مي‌بينم، او نيازمند کمک شماست.» 3-«مي‌ديدم برخي خناسان سعي دارند که مراجع را به سکوت بکشانند.» 4-«حق واضح است؛ ولايت فقيه و ارزش‌ها بايد مورد حمايت جدي قرار گيرند.»
تسبیح دیجیتال
وزنه سياسي
رتبه 37
63 برگزیده
150 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top