تصویر ثابت

سفارش تبلیغ
صبا
نمایندگانی سبکسر و غربزده!

به نام خدا و برای خدا

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

برخی اعتقاد دارند که تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس دهم، صلاحیت لازم برای کسوت نمایندگی ملت ایران را ندارند وا لذا برخلاف نظر حضرت امام، مجلس در رآس امور نمی دانند! البته تعدادی از افراد لیبرال و غربزده، همانند حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 از راههای مشروع و نامشروع وارد مجلس شده و قابل انکار نیست ولیکن مجلس همیشه در رأس امور نظام اسلامی است، زیرا اگر فردی همانند حسین فریدون(برادر رئیس جمهور) لباس خادمی امام هشتم علیه السلام بپوشد و در عین حال، متخلفی برجسته در رابطه با مسائل مالی و حتی سیاسی با حمایتهای برادرش باشد!، نستجیربالله باید امام رضا را زیر سئوال ببریم؟ قطعا هیچ کس این اعتقاد را قبول ندارد.

حقیر بر این باورم، که برخی از نمایندگان فعلی مجلس از دیوار احزاب، آنهم با پولهای نامشروع بالا رفته و سخن و اعمال امروز آنان، به نمایندگی از فرد و حزبی است، که هزینه های مالی آنها را در انتخابات مجلس 94 پرداخت نموده! و لذا از این طیف نمایندگان مجلس، نباید انتظار کارهای اسلامی-انقلابی داشت! و علت آن این است که وقتی به حضرت آیت الله بروجردی(ره) گفتند: که طلبه ای دزدی کرده، بلافاصله فرمودند: طلبه دزد نیست، بلکه دزدی لباس طلبگی پوشیده و ما هم شاکی او هستیم! 

با توجه به توضیجات فوق، سرزنش نمایندگان مجلسی که با خانمف موگرینی، مسول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عکس سلفی گرفته اند، وقت تلف کردن است، زیرا وقتی نماینده مجلس، شأن نظام جمهوری اسلامی و مکانی که در آن قرار گرفته رعایت نمی کند و یا نماینده دیگری به یاد ایام اوباش بودنش در جوانی افتاده و با سر بینی مآمور راهور را می شکند و آنقدر نمی فهمد که مامور راهور، ساعتها در زیر آفتاب گرم و آلوده قرار دارد!

پس نباید وقت تلف کرد! زیرا اگر اکثریت نمایندگان مجلس دهم، به نظر حضرت روح الله باور دارند، که "مجلس در رأس امور است" و دزدانی در کسوت نمایندگی مجلس، به تضعیف جایگاه مجلس پرداخته اند! پس باید در راستای دفاع از جایگاه مجلس، اقدام زشت دوستان سبکسر و غربزده ی خود را محکوم کرده و بر اساس آئین نامه داخلی مجلس، با متخلفینی که به تحقیر نظام اسلامی، مجلس و ملت مبادرت ورزیده اند، برخورد نمایند، هر چند که اعمال، رفتار و گفتار تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس دهم، با گفتمان اسلام و انقلاب فاصله دارد و نباید به آنها دل خوش کرد!

والسلام


+نوشته شده در سه شنبه 96 مرداد 17ساعت ساعت 10:21 صبحتوسط تدبیر آنی | نظر