تصویر ثابت

سفارش تبلیغ
صبا
اپورتونیستها و طرح طلاق سیاسی !!!

به نام خدا و برای خدا

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

سخنان این روزهای برخی از اصلاح طلبان چه در دولت، مجلس، شورای شهر و رسانه های زنجیره ای، حاکی از جدی بودن طلاق سیاسی آنها از حسن روحانی است. خروج آمریکا از برجام همانقدر که آبروی حسن روحانی را بر باد می دهد، اصلاح طلبان فرصت طلب را هم از اعتبار ساقط می کند، فلذا دست و پا زدنهایو منافقانه، موجب آن نمی شود که ملت ایران، یقه ی اصلاح طلبان اپورتونیسم و رئیس جمهور لیبرال و ناکارآمد را نگیرند.

البته حسن روحانی در مدت ریاست جمهوری خود نشان داده که اولویت اصلی او رضایت کدخدا(آمریکا) و نایب کدخدا(اتحادیه اروپا) است، نه اصلاح طلبان فرصت طلب، زیرا خیالش از نمایندگان مجلس بخاطر اثبات وکیل الدوله بودن آنها، با حضور علی آقای لاریجانی در رأس مجلس، راحت راحت است!

آنچه مردم از عملکرد دولت اعتدال، نمایندگان اصلاح طلب و رسانه های زنجیره ای دیده اند، ویرانی کشور در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با نگاه به بیرون از مرزهای کشور است. حاصل معامله کثیف اعتدالیون و اصلاح طلبان آمریکایی، نفوذ عناصر وابسته به استکبار، در مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز نظام اسلامی بوده و لذا طلاق سیاسی اصلاح طلبان از حسن روحانی، از جرائم آنان در حق مردم و انقلاب اسلامی نمی کاهد.

حسن روحانی لیبرال و اصلاح طلبان اپورتونیسم (فرصت طلب) در یک قطار سوارند و لذا وقتی به مقدسات دین اهانت می شود، هر دو سکوت مرگ وار دارند، اما وقتی فیلتر تلگرام، شبکه ی رأی کثیف و حرام آنان، مطرح می شود، فریاد وامصیبتا سر می دهند! زیرا بقاء نامشروع آنان در قدرت، با انسداد تلگرام، دچار خطر جدی می گردد!

والسلام


+نوشته شده در یکشنبه 97 اردیبهشت 9ساعت ساعت 9:26 صبحتوسط تدبیر آنی | نظر