تصویر ثابت

سفارش تبلیغ
صبا
حسام خان، شغل جدید مبارک !!!

به نام خدا و برای خدا

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

بعد از سخنرانی نتانیاهو در باره تأسیسات مخفی هسته ای ایران، حسام آشنا مشاورع رئیس جمهور، برای "اثبات عقلانیت در تنظیم برجام"، چندین "توئیت عقلانیتی" اختراع کرده؛! گویی عقلانیت در دولت اعتدال، تنها به حسام آشنا رسیده! و اون آقاهه که گفت؛ حقوقدانم، فاقد عقلانیت است!، لذا باید به آقا حسام گفت؛ ای ناقُلا، نکنه تو هم مثل ترامپ، گاو شیرده پیدا کردی و بابت هر توئیت، پول حرامی به جیب می زنی؟ آیا چندین توئیت دروغ، برای سخنرانی کذب نتانیاهو نیاز بود؟!

ظاهرا حاج حسن برای آشنا، مسئولیت "توئیت زن"، صادر کرده است؟!

راستی؛ نکنه حسام آشنا هم مثل اون آقاهه(بقایی) که در زندان اعتصاب غذا کرده از وزارت اطلاعات اخراج و خلع لباس شده است؟!!!

والسلام


+نوشته شده در شنبه 97 اردیبهشت 15ساعت ساعت 12:18 صبحتوسط تدبیر آنی | نظر