تصویر ثابت

سفارش تبلیغ
صبا
آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند

به نام خدا و برای خدا

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

یکی از اهداف شیطان بزرگ به همراه ستون پنجم، اپوزیسیون، پیاده نظام و برخی از مسئولین کودن کشورمان این است، که ملت ایران را به این باور برسانند، که "دشمن انقلاب اسلامی بزرگ و پرقدرت است و نظام اسلامی کوچک و ناتوان" پس، چاره ای به جز دادن امتیاز و مذاکره با دشمن نیست، چرا که آمریکا می تواند غلطی بکند!

عده ای با شناسنامه ایرانی، که دل و دیده و تفکر به دشمن سپرده، همآنهایی که بجرمت جاسوسی، تقلب و دزدی از بیت المال، دستگیر و زندانی شده و یا شوهرانشان با سابقه نمایندگی مجلس و وزارت و معاونت رئیس جمهور، متواری گردیده و یحتمل به سفارش برخی از اعضاء دولت! نامه ی بی ادبانه ای به مقام معظم رهبری نوشته و خواسته اند، که باب مذاکره و دادن امتیاز به آمریکا را برای دولت اعتدال باز و بپذیرند که آمریکا می تواند غلطی بکند.

در زمانی که دشمنان اصلی نظام اسلامی، بخشی از هیمنه و هژمونی خود را با ظهور انقلاب اسلامی از دست داده، شکستهای پی در پی در افغانستان، عراق، سوریه، یمن و لبنان از جبهه بزرگ مقاومت خورده، رژیم صهیونیستی از شعار نیل تا فرات، عقب نشینی و در حصار دیوارهای بتنی به ارتفاع 5 متر مخفی شده و مالک اشتر به کنج خیمه ی دشمن رسیده و آمریکا نتوانسته غلطی بکند، آیا نوشتن نامه و مذاکره با دشمن شکست خورده، همان تحمیل حکمیت به علی علیه السلام نیست؟!

امام خامنه ای در 14 خرداد 97 در مرقد حرم حضرت امام، به زیبایی تمام، پرده نفاق از چهره ناکثین، قاسطین و مارقین زمان، کنار زدند و لذا در مقطعی که مالک اشترها، عمارها و ابوذرها حضور دارند، هیهات که دشمن با حمایت ناکثین، قاسطین و مارقین بتوانند، حکمیت را به علی زمان تحمیل نمایند. اری؛ "آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند".

والسلام


+نوشته شده در جمعه 97 تیر 1ساعت ساعت 8:52 صبحتوسط تدبیر آنی | نظر