تصویر ثابت

سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران
یاد پدر و تهدید نظام اسلامی

به نام خدا و برای خدا

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

فرزند ارشد مرحوم هاشمی رفسنجانی، محسن هاشمی،ا در زمانی که آب سربالا می‌رود، شروع به خواندن ابوعطا کرده و در دوران افول واضمحلال اعتدالیون لیبرال و اصلاح طلبان آمریکایی می خواهد جای خالی پدرش را پر کند! و لذا در توئیت مقابل، نظام اسلامی را تهدید و نوشته است:

خاندان اشرافی، ضدانقلاب و لیبرال مرحوم هاشمی رفسنجانی تنها چهار سال در دولت نهم احمدی نژاد، کشور و ملت از شرشان در امان بوده و الا مسبب اکثر فقر و بیکاری مردم در گذشته و امروز، پدر مرحوم او و برادران و خواهرانش می‌باشند، زیرا وقتی حسن روحانی رئیس جمهور شد، هاشمی رفسنجانی گفت: « اکنون دیگر می‌توانم راحت بمیرم» و در استخر مخصوص فرح مرد!

شاید توئیت تهدید آمیز محسن هاشمی رفسنجانی، به تقلید از اقدامات متکبرانه پدر و یا مستبدانه مادر فتنه‌گرش باشد، که وقتی فرزند فاسدش مهدی را به زندان می بردند، گفت: "امروز نیز آغاز انقلاب از اوین شروع می‌شود."

ظاهرا خاندان هاشمی رفسنجانی در توهم حضور پدر زندگی می‌کنند، در حالی که حنای آنها در نزد مردم انقلابی رنگی به غیر از تزویر و نفاق ندارد و توئیت محسن رفسنجانی برگرفته از تهدیدات نظام اسلامی توسط رئیس جمهور یاغی آمریکا است! لذا انقلاب اسلامی به حول و قوه الهی توفنده و بالنده، مسیر خود را به سمت ظهور مهدی موعود عجل اله، طی کرده و هر کس بخواهد، چراغ انقلاب اسلامی را کم فروغ و خاموش نمایند، ریش و ریشه‌اش خواهد سوخت، همانگونه که اسرائیل این روزها از حضور انقلاب اسلامی در کنار مرزهایش می‌سوزد.

والسلام

 


+نوشته شده در چهارشنبه 97 مرداد 24ساعت ساعت 11:26 عصرتوسط تدبیر آنی | نظر