تصویر ثابت

سفارش تبلیغ
صبا ویژن
مظلومیت فرهنگ دغدغه هر روز رهبری

بنام خدا و برای خدا

مقام معظم رهبری بار دیگر خطر عدم توجه به مسائل فرهنگی کشور را در حکم مورخه 93/7/26 خود به اعضاء شورای عالی انقلاب متذکر شدن و فرمودند:« مهندسی فرهنگی و موضوع تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور، اعم از آموزش عالی و آموزش و پرورش و نیز تحول در علوم انسانی که در دوره های گذشته نیز مورد تأکید بوده است، هنوز به سرانجام مطلوب نرسیده است، به تعویق افتادن این امور خسارت بزرگی متوجه انقلاب اسلامی خواهد کرد، لذا باید این امور جدی تر گرفته شده و با یک بازنگری و برنامه ریزی جدید طی مدت زمان معقول و ممکن به سرانجام خود برسد.»

رهبر

متأسفانه دولتهای مختلف، وقتی به حوزه فرهنگ عمومی کشور می رسند، از تحرک و پویایی لازم برخوردار نبوده و نگاه اکثر آنها به فرهنگ، برگرفته از نگاه لیبرالیستی و غیر انقلابی بوده است و تذکرات پی در پی امام خامنه ای مورد عنایت مسئولین فرهنگی قرار نگرفته است!!!

مسئولین فرهنگی کشور، بخصوص در وزارتخانه های ارشاد اسلامی، علوم و تحقیقات و آموزش و پرورش و صدا و سیما، تحرک لازمه را در امور فرهنگی بر اساس معیارهای انقلابی و دینی نداشته و عنایت و ارده ای هم، جهت حمایت از هواداران فرهنگ انقلابی و اسلامی ندارند و بلعکس، این طیف از مسئولین، گاهی مقدمه اثر بخشی و نفوذ فرهنگ بیگانه غرب را، علیه فرهنگ دینی خودمان فراهم نموده اند و در خدمت تهاجم فزهنگی دشمن قرار می گیرند.

طرح حقوق شهروندی با مُدل غربی آن که حتماً مورد تأیید احمد شهید صهیونیست می باشد!، در تقابل با فرهنگ دینی و انقلابی است، که امروز از سوی برخی مسئولین دولتی مرتباً مطرح و پیگیری می شود!

رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه ای، تاکنون چند بار مسئولین دولت یازدهم را به حمایت از نیروهای مؤمن و انقلابی در عرصه فرهنگ فرخوانده اند ولیکن این توصیه و دستور رهبری، علی رغم تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمن، مورد غفلت و بی مهری دولت واقع گردیده است و از حرکات مارپیچ فرهنگی دولت چنین استنباط می شود که خیال خود را همچون زمان وزارت ارشاد عطاءالله مهاجرانی وزیر فراری و ساکن لندن از انجام رسالت فرهنگی و انقلابی راحت کرده است.

رهبر فرزانه انقلاب با احساس خطر و هشدار به دولت مجددا چند بار در حکم حکومتی خود مبنی بر حمایت از نیروهای مؤمن و انقلابی تأکید فرمودند:« با توجه به جبهه بندی جدی میان هواداران فرهنگ انقلابی و اسلامی و معارضان عنود با انگیزه ی آن، شورایعالی انقلاب فرهنگی باید با برخورد فعال و مبتکرانه با این جبهه بندی آشکار فرهنگی، دلبستگان فرهنگ دینی و انقلابی را در داخل و خارج کشور دلگرم و امیدوار و مطمئن و معارضان را نگران و ناامید کند ... با توجه به رویش های معتنابه و جوشش های فراوان فعالیت های فرهنگی در سطوح مردمی، خصوصاً جوانان مؤمن و انقلابی، دستگاههای فرهنگی نظام و در رأس آنها شورای عالی انقلاب فرهنگی باید نقش حلقات مکمل و تسهیل گر و الهام بخش را در فعالیت های خودجوش و فراگیر مردمی عرصه فرهنگ برای خود قائل باشند و موانع را از سر راه آنها کنار بزنند.»

فرهنگ

آیا دولت هنوز منتظر دستوری، شفاف و روشن تر از این فرمانهای رهبری، برای حمایت از نیروهای انقلابی و فرهنگی میگردد؟!؟ خدا نکند، افرادی در درون دولت و در سطح وزراء و معاونین رئیس جمهور حضور داشته باشند، که نسبت به فرامین رهبری معظم انقلاب، بی توجه و عنود بوده و همراه دشمنان فرهنگی کشور، اهداف استحاله فرهنگ دینی و انقلابی را دنبال  نمایند؟!؟

پس؛ دستورات رهبری عزیز انقلاب واضح و روشن است و کم کاری دولتهای گذشته و حال در عرصه فرهنگی بر کسی پوشیده نیست، و حضرت آقا فرمودن:« به تعویق افتادن این امور (تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور، اعم از آموزش عالی و آموزش و پرورش) خسارت بزرگی متوجه انقلاب اسلامی خواهد کرد.»

آیا دغدغه هر روز رهبر معظم انقلاب در عرصه فرهنگی، دغدغه رئیس جمهور و سایر مسئولین فرهنگی کشور می باشد؟!!! و اگر دغدغه فرهنگی ندارند، به افکار و عقاید خود شک کنند و بار دیگر مشق انقلاب بنویسند! که اینان مردودین فرهنگ دینی و انقلابی خواهند بود!

کاش، آقای رئیس جمهور به جای نامه قدردانی به رهبر معظم انقلاب، 20 درصد از دستورات رهبری را در همین حکم صادره مورخه 93/7/26 اجراء می نمودند و قطعا هم رهبری عزیز، اجراء فرامین و توصیه های خود را از دولت انتظار دارند، نه ارسال نامه های قدردانی که در پی آن هیچ عمل مثبتی اتفاق نیفتد!!!

والسلام


+نوشته شده در یکشنبه 93 مهر 27ساعت ساعت 12:41 صبحتوسط تدبیر آنی | نظر