تصویر ثابت

سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
دروغ تاریخی یا تضمین تاریخی؟!

به نام خدا و برای خدا 

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

حسن روحانی 11 اردیبهشت 98 در جمع مدیران آموزش و پرورش گفت: «در برجام، سنگین‌ترین تضمین تاریخی را گرفتیم.»

رئیس جمهورمان در برجام، سنگین‌ترین و ننگین‌ترین تضمین‌ها را به دشمنان ایران اسلامی داده، اما در ادعایی مضحک و منافقانه می‌گوید: «سنگین‌ترین تضمین‌ تاریخی را گرفتیم»!ا

در این رابطه چند احتمال وجود دارد:

1-رئیس جمهور با این دروغ تاریخی، قصد ارزیابی مدیران آموزش و پرورش را داشته که آیا مدیر انقلابی هم در جمع آنان وجود دارد یا خیر! که هیچ مدیر انقلابی وجود نداشته!

2-شاید با ترامپ قرار مسابقه بزرگترین دروغ را گذاشته و حاج حسن خواسته با این دروغ بزرگ، در مسابقه برد-که برد، برنده و تعداد دروغهایش از ترامپ بیشتر باشد!

3-با گفتن این دروغ، قصدش بر این بوده تا کشورهایی که در برجام سرش کلاه گذاشته و سنگین‌ترین تضمینهای تاریخی را ازش گرفته‌اند، باز هم به ریش بزک کرده‌اش بخندند!

4-شاید روان پزشکان "آشنا" نسخه گفتن دروغ برایش پیچیده، تا نمایندگان مجلس بخاطر دیوانگی و محجوریت، عدم  کفایتش را از ریاست جمهوری تصویب و عزلش صادر گردد!

5-ممکن است، واقعا دیوانه شده، که طبق قانون اساسی باید از ریاست جمهوری عزل و وظایفش، تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، به معاون اولش سپرده شود.

والسلام

 


+نوشته شده در سه شنبه 98 اردیبهشت 17ساعت ساعت 7:6 صبحتوسط تدبیر آنی | نظر بدهید