تصویر ثابت

سفارش تبلیغ
صبا
امتیاز جدیدی به کدخدا می دهند؟!

به نام خدا و برای خدا

وقتی که کارشناسان سیاسی و دلسوزان نظام اسلامی به رئیس دولت اعتدال سفارش می کردند که تمام ظرفیت نظامh اسلامی را در سبد تزویر دیپلماسی بازی برد-برد با آمریکا قرار ندهید، جناب روحانی و غربزدگان دولتش، منتقدین را عده ای دلواپس، بیسواد، افراطی و کاسبان تحریم نامیده و آنان را به جهنم حوله می کردند و با ادبیات چاله میدانی با منتقدین سخن می گفتند، اما روزگار بر وفق مراد حاج حسن روحانی که متخصص از کار انداختن چرخ سانتریفیوژها و چرخ اقتصاد کشور است، نچرخید و دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد، تا چرخ لرزان دولت اعتدال را از چرخیدن بیندازد، و لذا باید منتظر تزویر جدیدی از سوی لیبرالهای غربزده دولت اعتدال باشیم، زیر این جماعت شیفته قدرت و ثروت، همه تلاش و تزویر خود را برای ماندن در قدرت بکار خواهند گرفت!

بنظر می رسد که رئیس جمهور بعدی آمریکا برجام را پاره نکند، اما همچون خلف ناصلح خود بر اجراء روح برجام پافشاری می کند تا امتیازات بیشتری ازل شیفتگان قدرت و ثروت اعتدال باز ستانند، زیرا جماعت لیبرال دولت، در آستانه انتخابات 7 اسفند 94 با اجراء زود هنگام برجام، خسارت سنگینی بر کشور تحمیل کردند و لذا مراکز استراتژیک و اتاقهای فکر آمریکا، به آقای ترامپ خواهند فهماند، که حسن روحانی فروشنده ای ترسویی است که برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 96 و ماندن در قدرت، حاضر به پذیرش هر معامله ننگینی، حتی بدتر از ترکمنچای، به نفع کدخدا(آمریکا) را دارد!

در شرایطی که چرخ سانتریفیوژها از کار افتاده و کشور در بحران شدید رکود اقتصادی قرار گرفته و موضوع اشتغال جوانان خواب را از چشمان اشرافیت لیبرال سرمست قدرت ربوده و اجراء برجام، شعارهای کذب جناب روحانی را محقق نکرده و پیروزی دونالد ترامپ هم مزید بر علت گردیده و قولهای شفاهی اواما با پیروزی ترامپ نقش بر آب شده است، لذاغ برزخی که دولت اعتدال در پیش پای خود قرار داده، دو راه برای برون رفت از آن، در پیش روی حاج حسن روحانی وجود دارد، یا مردانه در پیشگاه ملت شریف ایران و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بخاطر دلبستن به شیطان بزرگ، عذر خواهی نماید و یا استعفاء خود را از ریاست جمهوری، بصورت زود هنگام اعلام کند، زیرا خواسته های جدید آقای ترامپ در برجام هیچ راهی به غیر از عذر خواهی و یا استعفاء برای رئیس جمهور لیبرالمان باقی نگذاشته است.

آری گفته اند: برای عمل کردن بدن انسان، باید او را بیهوش کرد، اما برای عمل کردن روح انسان، باید او را بیدار کرد!

آیا حسن روحانی که در مکتب لیبرالیزم(انگلیس) تلمذ نموده، از خواب غفلت بیدار می شود؟! آیا از خوشبینی به کدخدا(آمریکا) بر توکل به خدا، تغییر مسیر می دهد؟!!!!!

والسلام


+نوشته شده در شنبه 95 آبان 22ساعت ساعت 1:53 عصرتوسط تدبیر آنی | نظر