تصویر ثابت

سفارش تبلیغ
صبا
رابطه حقوق شهروندی و تعطیلی مسکن مهر!!!

به نام خدا و برای خدا

رئیس جمهور از حقوق شهروندی گفت و از آن رونمائی کرد، ولی وزیرش، مسکن مهر را مزخرف خوانده و هر دو نانجیبانه ازف اتمام پروژه های مسکن مهر، برای اقشار ضعیف جامعه جلوگیری کردند تا عملا به کدخدا(آمریکا) ثابت کنند که انقلاب اسلامی در حل مشکلات مردم خود ناتوان است و لذا این جماعت با هماهنگی دشمان بیرونی، بفکر کنترل فرمان انقلاب از دورن اتاق انقلاب بودند تا مراکز مهم تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور را بصورت خزنده و بیصدا به اشغال جریان لیبرال-سکولار درآورند و در بخشهای هم موفق شدند، اما ملت تصمیم گرفته تا تفاله های نفوذی غربگرا را از درون اتاق فرمان انقلاب بدور بریزد.

سید ابراهیم رئیسی از داغ دل مردم محروم، که از عدم تکمیل مسکن مهر از سوی دولت لیبرال به تنگ آمده اند، آگاه شده و در این رابطه از ساخت و تکمیل مسکن مهر با مردم سخن گفته است و ملت هم با مشاهده آقای نیگزاد وزیر موفق راه و شهرسازی دولت دهم در کنار سید ابراهیم رئیسی که نقش بی بدیلی در ساخت مسکن مهر ایفا کرده به برنامه های او امیدوار شده و لذا هر روز شاهد رشد چشمگیر آراء سید ابراهیم رئیسی در شهر و روستا و بخصوص در میان جوانان جویای کار و مسکن هستیم و مردم هم با حضور نیکزاد بعنوان رئیس ستاد انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی به او اعتماد ویژه نموده و رأی خود را در سبد سید ابراهیم در 29 اردیبهشت 96 خواهند ریخت.ف

از آن طرف، دولت بی لیاقت تدبیر و امید که قول ساخت مسکن اجتماعی را به مردم داده بود، تا امروز بعنوان نمونه هم نمی توانند از یک واحد مسکن اجتماعی بهره برداری نمایند! و لذا اگر دولت لیبرال جناب روحانی به تکمیل مسکن مهر، که سرمایه گذاران آن، سالیان سال، به انتظار تکمیل آن نشسته اند، اقدامی نمی کند، صرفا بخاطر آن است که رأی ساکنین آن خانه ها، هیچگاه به سبد تزویر و نفاق دولت اعتدال ریخته نمی شود و عامدا جلوی تکمیل آنها را به بهانه های واهی، گرفته اند!

آری ملت پس از شنیدن ساخت مسکن مهر در دولت سید ابراهیم رئیسی، بارقه امید خانه دار شدن خود را قطعی دانسته و لذا مردم با لحظه شماری برای رسیدن به روز موعود 29 اردیبهشت 96 آماده می شوند تا کلید ساختمان ریاست جمهوری را از نفوذیهای جریان لیبرال-سکولار غربزده باز پس گیرند و امانت خود را به سید ابراهیم رئیسی بسپارند تا انشاءالله، شکوفائی در اشتغال، مسکن مهر، رونق اقتصادی و در یک کلمه، اقتصاد مقاومتی را شاهد باشیم.

والسلام


+نوشته شده در چهارشنبه 96 اردیبهشت 13ساعت ساعت 12:22 صبحتوسط تدبیر آنی | نظر