تصویر ثابت

سفارش تبلیغ
صبا
چرائی آتش به اختیار؟

به نام خدا و برای خدا

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نَفَس ارادت و با هر نَفَس سلام

بیش از دو دهه از اعلان خطر رهبر معظم انقلاب، در خصوص تهاجم فرهنگی دشمن می گذرد و لیکن دستگاههای عریض و اطویل فرهنگی، بدون در نظر گرفتن مبانی انقلاب اسلامی در راستای اهداف تهاجم فرهنگی دشمن عمل می کنند و لذا اوج ولنگاری فرهنگی در عملکرد دولت اعتدال دیده می شود، زیرا مبانی فکری حسن روحانی برگرفته از تفکر لیبرالیسم غربی و غیردینی است!

بخشی از مسئولین کشور در قوه مجریه، بدون توجه به مبانی دینی اسلام، از درون سنگرهای فرهنگی و سیاسی نظام اسلامی، به ارزشهای دینی و اعتقادی مردم حمله ور شده و به استخدام تهاجم فرهنگی دشمن درآمده اند و لذا کشتیبان انقلاب اسلامی، با قطع امید از مسئولین مربوطه، راه چاره را در این دیدند، که فرمان "آتش به اختیار" را صادر نمایند، تا افسران جنگ نرم، اولا در جلوی سیل ویرانگر تهاجم فرهنگی دشمن، سدی ایجاد نمایند و ثانیا مسئولان خودسری را که بدون توجه به ارزشهای دینی و اعتقادی، در پازل تهاجم فرهنگی دشمن بازی می کنند، مهار شوند.

آری؛ پس از صدور فرمان آتش به اختیار از سوی فرمانده معظم کل قوا، برخی از ناآگاهان، مغرضان، منافقین و سهل اندیشان، فرمان "آتش به اختیار" را مغایر با قوانین جاری کشور دانسته و به تحریف آن پرداخته ول اقدامات خودسرانه را نوید می دهند، تا افسران انقلابی مقابله با جنگ نرم را از ورود به میدان "آتش به اختیار" منصرف نمایند.

به این جماعت لیبرال و همسوی با تهاجم فرهنگی دشمن باید گفت؛ افسران جنگ نرم و نیروهای مؤمن به اسلام و انقلاب، چندین سال است که شاهد اقدامات خودسرانه شخص رئیس جمهور و مسئولین فرهنگی کشور، بر علیه مبانی دینی، انقلابی و اعتقادی مردم هستند و لذا یکی از ثمرات فرمان "آتش به اختیار،" جلوگیری از اقدامات خودسرانه ی مسئولینی است، که از ارزشهای دینی و انقلابی فاصله گرفته و قارون وار به اشرافی گری و کاخ نشینی عادت کرده اند.

آری فرمان "آتش به اختیار" یعنی در جلوی خودسری مسئولین لیبرال ایستادند. "آتش به اختیار" از سوی امام خامنه ای همان فرمان حضرت روح الله است که فرمودند: «نگذارید انقلاب بدست نااهلان و نامحرمان بیفتد» و باز تأکید فرمودند: «تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرالها بیفتد.» و لذا افسران جنگ نرم، در مقابل مسئولین خودسر و لیبرالی می ایستند، که از خط امام و انقلاب اسلامی دور شده و در جهت گسترش فرهنگ غربی، قوه مجریه را پایگاه لیبرالیسم کرده اند.

والسلام


+نوشته شده در دوشنبه 96 خرداد 22ساعت ساعت 1:19 صبحتوسط تدبیر آنی | نظر