تصویر ثابت

سفارش تبلیغ
صبا
آتــش بـه اخـتـیـار تـمـیـز

به نام خدا و برای خدا

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

تک تیراندازمان را صدا کردم  و با دست سنگر دشمن بعثی را نشانش داده و گفتم اوناهاش آنجا را بزن، اسلحه قناصه اش راا برداشت، از دوربین اسلحه اش نگاه کرد، نفس را در سینه حبس و انگشت نشانه را بر روی ماشه قرار داد، یک دفعه انگشت را برداشت و اسلحه را پائین آورد، چند لحظه بعد دوباره نشانه رفت و شلیک کرد! گفتم؛ چرا بار او شلیک نکردی؟ گفت: داشت آب می خورد.

آری؛ در مکتبی که اجازه شلیک کردن در زمان نوشیدن آب به دشمن را نداری، باید بیاموزی، که از فرمان آتش به اختیار، به تمیزی بهره بگیری، تا مدعیان پوچ اندیش، طلبکار نظام اسلامی نگردند و مجال حمله به جریان دینی و انقلابی را پیدا نکنند و  لذا رمز بدست گرفتن اسلحه قناصه توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه های عید فطر امسال، حکایت از آن دارد، که جریان انقلابی، برای اجراء فرمان آتش به اختیار، اسلحه ای را باید در دست بگیرد، که امکان شلیک بصورت رگبار و بی هدف را نداشته باشد.

امروز کشورمان در وضعیت حساسی قرار دارد، زیرا ائتلافی به ریاست عربستان سعودی با 17 کشور، بر ضد نظام اسلامی ایران شکل گرفته و قوه مجریه هم مجددا به تصرف لیبرالها درآمد و لذا آمریکائیها به طمع افتاده، که آنچه را در چهاردهه حاکمیت انقلاب اسلامی بدست نیاورده، با تشکیبل ائتلاف غربی،ف عربی و عبری با کمک لیبرالهای داخلی بدست آورند، زیرا آمریکائیها بر این باورند که شرایط امروز قوه مجریه ایران، همانند دوران حاکمیت لیبرالها در دولت موقت مهدی بازرگان و بنی صدر بوده و زمان برای فشار و حمله نظامی به ایران، مهیا است.

تشکیل ائتلاف عربی به ریاست عربستان و تغییر ولیعهد آن کشور، بسیار شبیهه، به قدرت رسیدن صدام در عراق و شکل گیری ائتلاف کشورهای عربی برای آغاز حمله نظامی صدام در سال 59 به ایران اسلامی است و لذا پس از ائتلاف کشورهای عربی و تحریمهای جدید آمریکا و اروپا بر ضد ایران، آثار ترس و وحشت بر حسن روحانی مستولی شده و طرح مذاکره جدید با آمریکا را بصورت خزنده و نامحسوس پیگیری می کند! پس؛ فرمان آتش به اختیار تمیز، یگانه راه در پیش روی جریان انقلابی است، تا کشور عزیرمان در عبور از پیچ بزرگ تاریخی، از سوی آمریکا و لیبرالهای داخلی، دچار حادثه و بحران نگردد.

والسلام


+نوشته شده در یکشنبه 96 تیر 11ساعت ساعت 12:32 صبحتوسط تدبیر آنی | نظر