تصویر ثابت

سفارش تبلیغ
صبا
خیرات لیبرالها، میادین نفتی است!!!

به نام خدا و برای خدا

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

در عملکرد و سخنان غیر عقلانی حسن روحانی، هیچ منطق سیاسی و اقتصادی برای رسیدن به افق 1404 ، مبنی برا پیشرفت ایران قدرتمند، حاکم نیست، زیرا او بیش از 3 سال کشور را برای رسیدن به توافق هسته ای با 5+1 معطل کرد و پس از توافق نهائی که به برجام ختم شد، بلافاصله عوامل نفوذی شیطان بزرگ، بدون توجه به نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور، برجام را بفوریت اجراء و کشور را با بدعهدی آمریکا روبرو کردند.

پس از باخت حسن روحانی در قمار برجام، پرده دوم جریان فراماسونر در 4 سال دولت دوازدهم، نجات موجود ناقص الخلقه برجام، است، لذا وضعیت امروز حسن روحانی در برجام، شبیه به فرد در حال غرق است، که برای نجات خود به هر ریسمانی آویزان و هر ذلتی را می پذیرد، یک روز قرارداد FATF را امضاء می کند، روز دیگر از سند ننگین2030 رونمائی می کند، فردا روزی قرارداد ننگین نفتی معروف به IPCرا با توتال امضاء می کند و همه این جنایتها بر علیه کشور، برای نجات برجام و رضایت جبهه استکباری صورت گرفته است!

ملت خوب کشورم، بخوبی می دانند، که رویکرد و اهداف لیبرالها در خدمت به زورمداران است، حتی مرحوم هاشمی رفسنجانی، برای پیشبرد اهداف دولته خود، دزدی مدیران و پیمانکاران را مشروع می دانست و لذا اگر حسن روحانی با شرکت بدنام توتال، قرارداد عصر قاجاریIPC  منعقد می کند، دقیقا در راستای تفکر لیبرالی آنها است، زیرا هیچ عقل سالمی با شرکتی که در قبل به او خیانت کرده، مجددا دست دوستی، آنهم با پذیرش ذلت بیشتر دراز نمی کند!، تا مردم کشور خود را بفریبد و بگوید: برجام رشته تحریمها را گسست و اشتغال، آبدانی، آب آشامیدنی و عبور از رکود را به ارمغان آورده است!

اگر تحریمهای پی در پی آمریکا، مجال فعالیت و اجراء قرارداد توتال با ایران را فراهم نماید! و توتال هم به تعهدات خود عمل نماید!، آنگاه باید شاهد باشیم، حسن روحانی همانطور که گفت: "بــرجــام را خدا آورد!" باز بگوید؛ "توتال را هم خدا بر ما نازل کرد!" همانطور که گفت: "مردم باید به شکرانه بــرجــام بپردازند"، باز بگوید: "مردم بر آستان شرکت توتال سجده نمایند"، زیرا قبله گاه لیبرالیسم در ایران، به فاضلاب غرب وصل است و حسن روحانی هم ثابت کرده که یک لیبرال است.

ظاهرا خیرات در منطق لیبرالها، میادین نفتی کشور است، زیرا حاج حسن روحانی بجای اهداء خیرات(خرما) و فاتحه برای شادی روح مرحوم هاشمی رفسنجانی، میادین نفتی کشور را بعنوان خیرات به شرکت توتال اهداء کرده است!!!!

والسلام


+نوشته شده در جمعه 96 تیر 23ساعت ساعت 2:27 عصرتوسط تدبیر آنی | نظر