تصویر ثابت

سفارش تبلیغ
صبا
جریان شناسی سیاسی

                                        بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به توضیحاتی که در قسمت اول جریان شناسی مطرح نمودم، کاربران عزیز می توانند قسمت دوم "جریان شناسی" را مطالعه و از نظراتشان « وزنه سیاسی » را بهره مند فرمایند.    

خطر تعدد احزاب در کشورهای جهان سوم :

1.      گسترش سیاست بازی

2.      تهدید امنیت ملی

3.      تضعیف اقتصادی

4.      تضعیف نظامی

5.      پوششی برای اعمال سیاست های ابرقدرت ها

زمینه های فکری پیدایش احزاب و تشکل های سیاسی در ایران :

1.      تحصیل کردگان غرب

2.      هیئت های تبلیغی

3.      دیپلمات ها

4.      مستشاران، جهانگردان، خبرنگاران، ورزشکاران ، هنرمندان و بازرگانان

 

روش های انتقال افکار بیگانگان:احزاب

1.      تغییر اصطلاحات

2.      تحریف مذهب

3.      تحریف شخصیت ها

4.      تحریف تاریخ

5.      هنر

6.      برنامه های آموزشی

 

انواع افکار وارداتی :

1.      ناسیونالیسم یا ملی گرایی : مکتبی که بعد از انقلاب فرانسه رواج پیدا کرد . ملی گراها با اسلام هم مشکل داشتند .

2.      لیبرالیسم : آزادی خواهی – فردگرایی- انسان محوری – اقتصاد بازار – اعتقاد آزاد – دموکراسی – آزادی احزاب .

3.      سوسیالیسم

 

علل عدم موفقیت احزاب در ایران :

1.      فقدان درک صحیح احزاب از اوضاع سیاسی کشور

2.      سوء استفاده سران احزاب از موقعیت خود

3.      کشف وابستگی های احزاب سیاسی به قدرت های خارجی

 

هرحزب چهار فکر و رکن را در برمی گیرد :

1.      حزب باید دارای سازمان های مرکزی و رهبری کننده و پایدار باشد .

   2.      حزب باید دارای سازمان های محلی پایدار باشد و با سازمان های مرکزی حزب ارتباط دائمی داشته باشد .

3.      رهبران مرکزی و محلی حزب باید مصمم باشند که قدرت سیاسی را در کشور ، خواه به تنهایی و خواه به کمک حزب های دیگر به دست گیرند و آن را رهبری کنند .

4.      باید از پشتیبانی مردم برخوردار باشد .

 

 

نمودار احزاب سیاسی

الف – احزاب بر اساس اهداف:

1.      احزاب انتخاباتی : برای بدست آوردن حداکثر کرسی های مجلس

2.            احزاب ملت سازی : در پی احساس هویت مشترک و سرکوبی اختلافات قبیله ای معمولاً در کشورهای تازه استقلال یافته

     3.           احزاب مردمی : از طریق تشویق مردم و قدرت انحصاری که در دست دارند و در پی اهداف رهبری رژیم سیاسی می باشند .

 

ب – احزاب بر اساس ساده بودن :

1.      احزاب شخصی : ناپایدار و مقطعی که وابسته به شخص هستند .

2.      احزاب فصلی : موسمی و بیشتر زمان انتخاباتها شکل می گیرند .

3.      احزاب مسلکی : مرام و مسلکی از اتحاد افرادی که دارای جهتهای فکری نزدیک می باشند .    

 

 

ج- بر اساس ساختار :

1-      حزاب توده ای : عضویت در آنها فعال پویا است و پایداری احزاب وابسته به اعضاء و فعالیت آنهاست .

2-      احزاب کادر : عضویت اعضاء اختیاری نیست، بلکه توسط هیاتی گزینش و عضویت آنها تایید می شود و به مشارکت توده ها در فرایند تصمیم گیری سیاسی می پردازد.

 

محاسن و معایب حزب:

محاسن : 1- حزب وظیفه سازمان دهنده دارد 2- حزب مکتب اخلاقی و آموزش است 3- حزب وظیفه انضباط دهنده دارد 4- حزب دارای ارزش نهادی است

معایب : 1-حزب مزاحم آزادی فردی است 2- وجود حزب برای وحدت ملی زیان بار است 3- حزب به ناروا به همه مسائل، رنگ سیاسی می دهد 4- حزب دشمن دموکراسی است .

                                                                              پایان قسمت دوم


+نوشته شده در یکشنبه 93 اردیبهشت 14ساعت ساعت 5:36 عصرتوسط تدبیر آنی | نظر
برچسب ها: جریان شناسی، استقلال، هنر، انتخابات