تصویر ثابت

سفارش تبلیغ
صبا
خر برفت و خر برفت!!!!!

به نام خدا و برای خدا

از ظاهر امر پیدا است که با گذشت 3 سال از عمر دولت جناب روحانی و شش ماه از اجراء برجام، رکود بی سابقه تبدیل به8 بحران اقتصادی شد، بیکاری جوانان بعنوان یک معضل اساسی فرا روی دولت قرار گرفت، هر روز به آمار کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل افزوده گردید، غارت بیت المال توسط قریب 1000 نفر از مدیران دولت، چهره بزک کرده اعتدالیون را رسوا کرد و دشمن هم در حبهه دیگری بر حملات فرهنگی خود افزود، که در این رابطه رهبر معظم انقلاب، چندین بار در سال جاری، مسئله آسیب های اجتماعی را به مسئولین کشور متذکر شدند، اما رئیس جمهورمان که معتقد و خوشبین به معامله با کدخدا بود!، پس از اینکه تمام تخم مرغهایش را در سبد قمار برد-برد با کدخدا(آمریکا) باخت، از بدقولی کدخدا فقط و فقط عصبانی گردید و هیچ اظهار نظری در خصوص نقض برجام بر زبان جاری نمی کند! شاید قصدش بر این است، که حریم آمریکا را برای مساعدت در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 برای خود محفوظ نگه دارد؟! زیرا جناب روحانی و مدافعان لیبرال و غربزده دولت اعتدال به خاطر اجراء زود هنگام برجام در نزد ملت صبور و رهبر تیزبین خود، شرمنده اند!

البته آقای حسن روحانی که خود را متعهد به جلب نظر کدحدا(آمریکا) می داند، چندین بار دست به عملیات گازانبری زد و سخن از برجامهای 2 و 3 و 4 به میان آورد، که با اقدام هوشمندانه ی دیدبان بصیر و حکیم انقلاب اسلامی مجبور به سکوت شد و دیگر بصورت علنی از برجامهای متعدد سخن نگفت، هر چند در اقدامی شک برانگیز، با آمریکا قرارداد مالی مخفیانهF A T F امضاء کرد تا نفوذ موساد و سیا را بر منابع مالی کشور تسهیل نماید!خ

علی رغم نقض برجام توسط آمریکا، متأسفانه اکثر مسئولین مربوطه، بارها سخن از بدعهدی آمریکا گفته اند، اما برخی از این جماعت غربزده و زیاده طلب، همچنان، آواز اغوا کننده "خر برفت و خر برفت و خر برفت"(شادی آمد و غم از خاطر ما رفت / خر برفت و خر برفت و خر برفت) (1)سر می دهند! و برخی دیگر هم، که عرق شرم و ذلت بر پیشانی آنان نشسته، با سخنان دو پهلو و بدون اعتراف به نقض برجام، تلاش دارند که صف خود را از رئیس جمهور و حامیان چشم بسته برجام جدا کنند!

جماعت دلبسته ی غرب و کدخدا بدانند! که در نزد مردم خود آبروئی نخواهند داشت و هیچگاه ملت صبور و غیور ایران، حتی آن کسانی که در کف خیابانها در زمان امضاء برجام به سرور شادمانی پرداختند، مقهور آواز شیطانی "خر برفت و خر برفت و خر برفت"نخواهند شد و یقه ی مسبب اصلی این ذلت را خواهند گرفت.

والسلام

پاورقی:

1-داستان مشهور مثنوی در خصوص فروختن الاغ درویش توسط رندان و جشن گرفتن با تنقلاتی که از پول فروش الاغ بدست آمده بود. صاحب خر هم به همراه جمع در بزم رندان شرکت نمود و این شعر را با آنها می خواند و بیچاره درویش نمی دانست که این سرور و شادی با فروش پول الاغ او به پا گردیده!


+نوشته شده در شنبه 95 مرداد 9ساعت ساعت 4:6 صبحتوسط تدبیر آنی | نظر
برچسب ها: کدخدا، شادی آمد، خر برفت