شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ علي عليه السلام: چهار چيز سبب شکست دولت‌ها است: به کار گماردن اراذل - کنار گذاردن دانايان ـ سرگرم شدن به فرعيات ـ دور شدن از اصول مهم. جوک‌هاي روحاني و ظريف، براي سرگرم کردن مردم به فرعيات! حسن روحاني: «اينکه امروز آمريکا حرفي مي زند و اروپايي ها جلوي آن مي‌ايستند يعني پيروزي سياست خارجي و ديپلماسي کشورمان.» جواد ظريف:« برجام آنقدر در جهت منافع ملي بوده که آمريکا از آن با افتضاح خارج شد.»
چراغ جادو
وزنه سياسي
رتبه 38
63 برگزیده
151 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top