شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ حسن روحاني 14 آبان 97 گفت: «تحريم‌هاي آمريکا را با افتخار مي‌شکنيم.» جناب روحاني! يادتان نيست، بعد از اجراء برجام، صدها هيئت اروپايي به اسم سرمايه گذاري و با هزينه از جيب ملت به ايران دعوت کرديد و آنها نه تنها سرمايه گذاري نکردند، بلکه به دستور شما وزرايتان، کليه اطلاعات افراد و روشهاي دور زدن تحريمها را به جاسوسان همراه آن هيئتها، تقديم کردند! تا شما هر گز به دروغ، ادعاي شکستن تحريمها را نکنيد!
mp3 player شوکر
وزنه سياسي
74 امتیاز
19 برگزیده
150 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top