شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ حسن روحاني 14 آبان 97 در جمع مديران اقتصادي گفت: «مرگ بر آمريکا را بايد عملي کنيم.» جناب روحاني! شرط عملي شعار مرگ بر آمريکا، برائت عملي از آمريکا است! حاج حسن آقا! شما به دستور آن مرحوم مغروق در استخر فرح، سالها تمرين فراموشي شعار "مرگ بر آمريکا" کرده‌ايد و برادريتان براي آمريکا ثابت است! زيرا وزير خارجه آمريکا گفت؛ "اطمينان دارد که ايران از برجام خارج نمي شود."
ساعت دماسنج
وزنه سياسي
رتبه 38
63 برگزیده
150 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top