شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ نرود ميخ آهنين در سنگ! حسن روحاني: «اينکه امروز آمريکا حرفي مي زند و اروپايي ها جلوي آن مي‌ايستند يعني پيروزي سياست خارجي و ديپلماسي کشورمان.» جواد ظريف: «برجام آنقدر در جهت منافع ملي بوده که آمريکا از آن با افتضاح خارج شد.» جناب روحاني و ظريف مدتي قبل براي رجزخوانيهاي کذب، تذکر گرفتند، که رهبري فرمودند: «ما مذاکره کرديم که آمريکا بي‌آبرو شود، يا مذاکره کرديم که تحريم‌ها برداشته شود؟»
درب کنسرو بازکن برقی
وزنه سياسي
رتبه 38
63 برگزیده
150 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top