شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ نرود ميخ آهنين در سنگ! حسن روحاني: «اينکه امروز آمريکا حرفي مي زند و اروپايي ها جلوي آن مي‌ايستند يعني پيروزي سياست خارجي و ديپلماسي کشورمان.» جواد ظريف: «برجام آنقدر در جهت منافع ملي بوده که آمريکا از آن با افتضاح خارج شد.» جناب روحاني و ظريف مدتي قبل براي رجزخوانيهاي کذب، تذکر گرفتند، که رهبري فرمودند: «ما مذاکره کرديم که آمريکا بي‌آبرو شود، يا مذاکره کرديم که تحريم‌ها برداشته شود؟»
mp3 player شوکر
وزنه سياسي
رتبه 47
47 برگزیده
154 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top