شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ امير آبادي، نماينده مجلس گفت: «آن خبرنگار (خانم صبا آذرپيک)، اسناد (تخلف شريعتمداري وزير سابق صمت و زوير فعلي تعاون ...!) را براي من و تعدادي از نمايندگان ارسال کرد و من با وزير اطلاعات هم صحبت کردم و ايشان هم صحت اسناد را تاييد کردند، ولي گفتند؛ چون اسناد محرمانه را منتشر کرده است، مجرم است.» آفرين به وزير اطلاعات! که مجرم واقعي را براي وزارتخانه ديگر تائيد و خبرنگار اصلاح طلب را زنداني کرد!
تسبیح دیجیتال
وزنه سياسي
رتبه 38
63 برگزیده
150 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top