شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ چه کسي احمق است؟! عباس عراقچي مذاکره کننده ارشد ايران گفت: «برجام را طوري بستيم که آمريکا نتواند هيچ اقدام حقوقي عليه ما بکند»! طرف برجام بدتر از ترکمنچاي را که نسخه فارسي هم ندارد، پذيرفته و بيش از 80 درصد توان هسته اي کشور را نابود کرده و آمريکا هم به تعهداتش در برجام عمل نکرده و از آن خارج شده و تحريمها را بدتر از قبل برگردانده است! مگر آمريکا مثل عراقچي احمق است، که عليه ما اقدام حقوقي کند؟!
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
وزنه سياسي
رتبه 51
45 برگزیده
154 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top