شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ حسن روحاني در 20 فروردين 97 گفت: «ساختمان برجام به‌قدري مستحکم بوده که در اين 15 ماه با انواع فشارهايي که با درجه‌هاي مختلف بر آن وارد شده، اين ساختمان مقاومت کرده است و اين از نکات مهمي است که ملت ما و نمايندگان ملت در مذاکرات با قدرت‌هاي جهان همواره مدنظر داشته‌اند»! آيا حسن روحاني مي‌دانست، ترامپ از برجام خارج و تحريمها را برمي‌گرداند و به ريشش مي‌خندد؟! پس چرا اين همه حرف مفت زد؟!
چراغ جادو
وزنه سياسي
رتبه 47
47 برگزیده
154 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top