شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ نتيجه 6 سال خيانت اعتداليون ليبرال به مردم و کشور حسن روحاني در کرمانشاه گفت: «بايد دشمن را پشيمان ... و به نقطه عقلانيت که فعلا از آن خارج شده، برگردانيم.» ظريف وزير خارجه گفت: «اروپا کمتر از 1 درصد از تعهدات برجامي خود را انجام داده است.» حسن روحاني پريشان‌گوي کذاب، مي‌خواهد دشمن را سر عقل بياورد! جواد ظريف دروغگو، به نتايج تقريبا هيچ برجام اعتراف مي‌کند!
{a h=beshnoazdelman}بشنو از دل.{/a} عالي بود. دست شما درد نکنه.
ساعت دماسنج
وزنه سياسي
رتبه 38
63 برگزیده
150 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top