شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ نتيجه 6 سال خيانت اعتداليون ليبرال به مردم و کشور حسن روحاني در کرمانشاه گفت: «بايد دشمن را پشيمان ... و به نقطه عقلانيت که فعلا از آن خارج شده، برگردانيم.» ظريف وزير خارجه گفت: «اروپا کمتر از 1 درصد از تعهدات برجامي خود را انجام داده است.» حسن روحاني پريشان‌گوي کذاب، مي‌خواهد دشمن را سر عقل بياورد! جواد ظريف دروغگو، به نتايج تقريبا هيچ برجام اعتراف مي‌کند!
تبريزي
مارا به رخت وچوب شباني فريفته است؛اين گرگ سال هاست که باگله آشناست.
{a h=beshnoazdelman}بشنو از دل.{/a} عالي بود. دست شما درد نکنه.
تسبیح دیجیتال
وزنه سياسي
رتبه 40
58 برگزیده
154 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
vertical_align_top