شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
{a h=beshnoazdelman}بشنو از دل.{/a} الان هم از جنس آن سرداران داريم، اما جريان ليبراليسم در مراکز تصميم‌گير و تصميم‌ساز نظام اسلامي نفوذ منافقانه نموده و با فرافکني ميدان خدمت را به روي سرداران جنگ اقتصادي بسته و مکارانه درخواست رفراندوم و اختيارات ويژه مي نمايند.
چراغ جادو
وزنه سياسي
رتبه 38
63 برگزیده
150 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top