شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ اسلام رحماني از نجفي قاتل ساخت حسن روحاني اجازه صدور حکم الهي را در خصوص روابط ناسالم محمد علي نجفي با خانم ميترا استاد به قوه قضائيه نداد! وقتي اسلام رحماني در مقابل حکم الهي بايستد، آنگاه نجفي، بعنوان قاتل همسر دوم، در خيابان وحدت اسلامي دستگير مي‌شود! و غلامحسين کرباسچي که دستش تا مرفق به فساد مالي اعضاء شوراي شهر تهران آلوده است، اولين توئيت منافقانه را در غم دوست قاتل خود صادر مي‌نمايد!
mp3 player شوکر
وزنه سياسي
رتبه 40
58 برگزیده
154 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
vertical_align_top