شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ شاه عمامه به سر! حسن روحاني گفت: "اگر رژيم فاسد گذشته‌ به انتخابات سالم تن مي‌داد، انقلاب نمي‌شد" تفکر اسلام رحماني، از کربلا درس مذاکره گرفته، و لذا ولي او طاغوت است و حاکميت الله و خط حضرت روح الله را مخالف زندگي نکبت بار اشرافي خود مي‌داند. ياد استاد فرزانه رحيم پورازغدي به خير که خطاب به حسن روحاني در جلسه شواري عالي انقلاب فرهنگي گفت: تو همان شاهي هستي، که بجاي تاج، عمامه به سر گذاشته‌اي!
ساعت ویکتوریا
وزنه سياسي
رتبه 37
63 برگزیده
150 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top