شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
majid57
93/6/15
majid57
«دين را نبايد به دست دولت داد زيرا دين در دست علما، فرهيختگان و مراجع است.» شانه خالي کردن از اجراء قانون اساسي نيست؟!؟ اين همون شعار جدايي دين از سياسته دولت کار خودشو ميکنه علما هم کارخودشونو
تسبیح دیجیتال
وزنه سياسي
رتبه 38
63 برگزیده
150 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
وزنه سياسي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top