سفارش تبلیغ
صبا ویژن
حکمت در طبیعتهای فاسد، سودی نمی بخشد. [امام هادی علیه السلام]
 
جمعه 96 آذر 3 , ساعت 9:3 عصر

به نام خدا و برای خدا

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

حاکمی کشوری را اشغال کرد، ولی مردم مالیات نمی دادند شاه3 به وزیر خود گفت؛ قانونی تنظیم کن تا مردم مالیات بپردازند، وزیر زیرک شاه قدری فکر کرد و قانون 4 ماده ای به شرح ذیل صادر و فردای آن روز برای شاه خواند.

1- مالیات دو برابر پادشاه قبل 2-حقوقها نصف دولت سابق 3- شاه، بر جان و مال مردم مسلط است 4- آروغ زدن ممنوع!

شاه، از علت بند چهارم مبنی بر آروغ زدن ممنوع، پرسید؟! وزیر گفت: بند چهارم سوپاپ اطمینان است، بعدا متوجه خواهی شد!

وقتی جارچیان قوانین را اعلام کردند، ملت نسبت به بند چهارم که چرا آروغ زدن ممنوع است، اعتراض داشتند و لذا مردم برای اینکه از امر شاه نافرمانی کرده باشند در کوچه، پس کوچه ها آروغ می زدند و می گریختند، تشکلهای زیرزمینی و جلسات شبانه برای آروغ زدن تشکیل دادند و احساس می کردند که کار سیاسی بزرگی انجام می دهند! ماموران هم مدام در حال دستگیری افراد آروغ زن و جریمه کردن آنها بودند!

پس از مدتی شاه به وزیر خود گفت: الان معنی سوپاپ اطمینان را فهمیدم ! زیرا مردم به 3 قانون اول توجهی نکردند!

با طرح داستان فوق، به این نتیجه می رسیم که حمله مدام رئیس جمهور، معاون اول، وزیر مسکن و شهرسازی و برخی از سیاسیونع وابسته به جریان زر و زور و تزویر، به مسکن مهر، برای سرگرم نمودن ملت به آروغ زدن است، زیرا عده ای از مردم و جوانان،در فضای مجازی، روزنامه ها و غیره، سرگرم ایراد گرفتن از مسکن مهر ساخته شده در دولت احمدی نژادند، لذا وقتی مشغول آروغ زدنند، از دولت بی کفایت حسن روحانی، که یک واحد مسکن هم بر اساس اصل سی و یکم قانون اساسی، برای نیازمندن آماده نکرده، سئوالی نمی پرسند! در اصل سی و یکم قانون اساسی مقرر شده: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»

 پس؛ اگر ملت همچنان به آروغ زدن بپردازد، اختلاسها و دزدیهای برادران رئیس جمهور(حسین فریدون) و معاون اولش(مهدی جهانگیری) برایشان مهم نخواهد بود، می شود، بدتر از برجام را به مجلس و ملت قبولاند، حقوقهای نجومی دریافت کرد و سند خیانت بار 2030 را بصورت پنهانی، بر علیه کشور، امضاء و اجراء کرد!

پس چرا برخی از مردم و جوانان، حقوق امروزشان را از رئیس جمهور مطالبه نمی کنند، و سرگرم آروغ زدن و مسکن مهر دولت سابق شده اند؟ مگر حسن روحانی نگفت؛ که با اجراء برجام، تحریمها لغو می شوند؟! مگر نگفت که حتی مشکل آب آشامیدنی مردم، ریزگردها و اشتغال جوانان را پس از برجام حل می کند؟! پس چرا مجلس و مردم یقه ی او را نمی گیرند؟! آیا مشغول آروغ زدنند؟!

والسلاملیست کل یادداشت های این وبلاگ