سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هرگاه خداوند، بـنده ای را دوست بدارد، امانتداری را محبوبش می گرداند. [امام علی علیه السلام]
 
یکشنبه 96 اسفند 20 , ساعت 10:1 عصر

به نام خدا و برای خدا

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

در قوانین قضایی کشورمان، وقتی متهمی دستگیر می شود، قاضی پرونده پس رسیدگی مقدماتیف، برای آزادی متهم، وثیقه ای، در حد جرم ارتکابی معین می نماید که پس از تودیع مبلغ وثیقه، متهم تا صدور حکم نهایی آزاد می گردد، اما در رویدادی نادر که منحصر به گردن کلفتهای اقتصادی و سیاسی است، ملت ایران شاهد چانه زنی حامیان گردن کلفت دو متهم به نام حسین فریدون (برادر رئیس جمهور) و مهدی جهانگیری (برادر معاون اول رئیس جمهور) برای کاهش مبلغ وثیقه مورد نظر قاضی بودند و جالبتر آنکه دولت در دیپلماسی داخلی با قوه قضاییه موفق به کاهش مبلغ وثیقه شده و هر دو متهم آزاد می گردند!

در اولین پرونده مبلغ وثیقه برای حسین فریدون 50 میلیارد تومان بوده که با دیپلماسی گردن کلفتها، به مبلغ 35 میلیارد تومان کاهش و فریدون آزاد می شود و در سفرهای خارجی در کنار برادر به گشت و گذار می پردازد! از بخشهای جالب آزادی حسین فریدونق این بود که وزیر بهداشت و درمان ایران (نه وزیر بهداری جیبوتی) وثیقه او را از ثروت نجومی و مشکوک خود، تودیع می نماید و به حمایت از دزد، افتخار می کند و شرمنده ملت نیست!

(تصویر روبرو مهدی جهانگیری در حال دریافت جایزه!!!)

دومین پرونده مربوط به مهدی جهانگیری است که قاضی پرونده مبلغ 6000 میلیارد تومان برای آزادی موقت او در نظر گرفت، که با دیپلماسی صورت گرفته، قوه قضائیه با وثیقه 1000 میلیارد تومانی موافقت و جهانگیری آزاد شد!

حال ملت ایران سرگردان است، مگر میشود مبلغ وثیقه را کاهش داد؟ ثروت نامشروع وثیقه گذاران، از کدام سیاره بدستشان رسیده که مثل آب خوردن به پای دزدان گردن کلفت میریزند! آیا برای آفتابه دزدها هم کاهش وثیقه امکان پذیر است؟! لذا به دولت اعتدال که در دیپلماسی برجام شکست خورده و در دیپلماسی با قوه قضاییه برای کاهش وثیقه دو متهم گردن کلفت، پیروز شده، تبریک می گویم!!!! 

باید به قوه قضاییه و گردن کلفتهای دولتی متذکر شد با چه قیمتی، اعتماد یک ملت و یک انقلاب را به بازی گرفته اید؟!!!

والسلاملیست کل یادداشت های این وبلاگ