سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و فرمود : ] آنجا که گفتن باید خاموشى نشاید ، و آنجا که ندانند ، به که خاموش مانند . [نهج البلاغه]
 
شنبه 97 فروردین 25 , ساعت 3:36 عصر

به نام خدا و برای خدا

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

مرحوم هاشمی رفسنجانی، قبل از اینکه در استخر فرح غرق شود، چندین بار در تضعیف بنیه دفاعیغ کشور، سخنانی بر زبان آورد، که کام دشمنان را شیرین و دوستان انقلاب را تلخ نمود. مردم ایران مرحوم هاشمی رفسنجانی را استوانه نظام می دانستند، ولی جریان خبیث اصلاحات، او را به اپوزیسیون نظام اسلامی تبدیل و توانست فرماندهی فتنه 88 را به او واگذار و او هم باتفاق خاندانش در جهت گسترش فتنه، سنگ تمام گذاشت!

مرحوم هاشمی رفسنجانی از توافق برجام آنقدر احساساتی شد که برای تکمیل پازل دشمن، همانند شاه حسین صفوی، تز "دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشکها!" را مطرح و همانگونه که در وران دفاع مقدس، بخشی از بودجه ناچیز دفاعی را به درخواست نخست وزیر وقت به امور غیردفاعی اختصاص می داد، خواستار تخصیص بودجه نظامی و دفاعی کشور به بخش اقتصادی توسط رئیس جمهور شد، لذا بعد از درگذشت آن مرحوم، پرورش یافته ی ناخلفش حسن روحانی در پاسخ به نامه ستاد فرماندهی کل قوا نوشت: "نمی توانیم بودجه دو ارتش را پرداخت کنیم، سپاه باید منحل شود!"

 کاش آن مرحوم امروز سر از زیر خاک بیرون می آورد، تا معرکه گیری رؤسای یاغی آمریکا، فرانسه و انگلیس را در موشک پرانی به سمت کشور سوریه می دید و بخاطر تز ننگین و خیانت بار "دنیای فردا دنیای گفتمان هاست نه موشکها!" از ملت ایران و جبهه مقاومت عذر خواهی می کرد!

والسلاملیست کل یادداشت های این وبلاگ