تصویر ثابت

سفارش تبلیغ
صبا ویژن
پیام بودجه ای منافقین نفوذی؟!

به نام خدا و برای خدا 

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

پیام ذلت حسن روحانی به آمریکا واروپا از تاریکخانه بودجه سال 98

خیانت اول، برای حفظ جنازه برجام!

1-مبلغ 3 و نیم میلیارد تومان برای راهبری اقدامات داخلی و خارجی برجام!ن

2-مبلغ 6 میلیارد تومان برای نظارت بر تعهدات پادمانی پیوست برجام!

خیانت دوم، برای جلوگیری از پیشرفت هسته‌ای!

1-مبلغ 1میلیارد و 300 میلیون تومان برای مطالعات راهبردی صنعت هسته‌ای!

2- مبلغ 2 میلیارد تومان برای نگهداری و بهسازی تاسیسات هسته‌ای!

نتیجه:

الف- بخش اول خیانت: هزینه ماموریت سفر ظریف و عراقچی برای اعلام ماندن در برجام به اروپا تأمین است!

ب- بخش دوم خیانت: دادن اطمینان به کدخدا(آمریکا) و اروپا، مبنی بر اینکه هیچ گزینه ای بری خروج از برجام و فعال کردن صنعت هسته‌ای ایران نداریم!

والسلام

 


+نوشته شده در یکشنبه 97 دی 16ساعت ساعت 3:55 عصرتوسط تدبیر آنی | نظر بدهید