سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دوستیِ برادران دنیایی، بر اثر زودْ گسلیِ علل آن، گسسته می شود . [امام علی علیه السلام]
 
یکشنبه 97 دی 16 , ساعت 3:55 عصر

به نام خدا و برای خدا 

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

پیام ذلت حسن روحانی به آمریکا واروپا از تاریکخانه بودجه سال 98

خیانت اول، برای حفظ جنازه برجام!

1-مبلغ 3 و نیم میلیارد تومان برای راهبری اقدامات داخلی و خارجی برجام!ن

2-مبلغ 6 میلیارد تومان برای نظارت بر تعهدات پادمانی پیوست برجام!

خیانت دوم، برای جلوگیری از پیشرفت هسته‌ای!

1-مبلغ 1میلیارد و 300 میلیون تومان برای مطالعات راهبردی صنعت هسته‌ای!

2- مبلغ 2 میلیارد تومان برای نگهداری و بهسازی تاسیسات هسته‌ای!

نتیجه:

الف- بخش اول خیانت: هزینه ماموریت سفر ظریف و عراقچی برای اعلام ماندن در برجام به اروپا تأمین است!

ب- بخش دوم خیانت: دادن اطمینان به کدخدا(آمریکا) و اروپا، مبنی بر اینکه هیچ گزینه ای بری خروج از برجام و فعال کردن صنعت هسته‌ای ایران نداریم!

والسلام

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ