تصویر ثابت

سفارش تبلیغ
صبا ویژن
لیبرالهای بدقول و ناصادق!

به نام خدا و برای خدا 

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

وقتی خوبان به وعده وفا نکنند، لیبرالها که آزادِ آزادند!

حسن روحانی در جلسه هیئت دولت در 12 تیر 98 گفت: «از 16 تیر اگر طرف‌های مقابل به 1تمامی تعهدات خود طبق زمان‌بندی عمل نکنند، رآکتور اراک به شرایط سابق یعنی شرایطی که آنها ادعا می‌کردند خطرناک بوده و می‌تواند پلوتونیوم تولید کند، بازخواهد گشت؛ مگر اینکه در مورد رآکتور اراک آنها به تمامی تعهدات خود عمل کنند.»

عجب! در جلسه امروز(16 تیر 98) هیئت دولت، جناب روحانی فقط از مبارزه با ملخها گفت! و هیچ اشاره‌ای به قول 4 روز گذشته خود نکرد! و حتی عذرخواهی و ادب در مقابل ملت هم ننمود! البته این خصلت زشت اشرافیت است!

نکنه، مکرون رئیس جمهور فرانسه، قول سکونت در همسایگی منزل بنی صدر را بعد از پایان ریاست جمهوری به حاج حسن داده است؟!

وعده روحانی در جلسه 12 تیر هیئت دولت، در 16 تیر توسط سه تفنگدار بی خشاب، به موش تبدیل شد!

والسلام

 


+نوشته شده در دوشنبه 98 تیر 17ساعت ساعت 12:23 صبحتوسط تدبیر آنی | نظر