تصویر ثابت

فاجعه اعتدال_اصلاحات!

به نام خدا و برای خدا 

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

آقازاده، استاندار مرکزی در همایش ملی خط‌‌ مشی گذاری آموزش شایسته مدیریت و کارکنان سازمان‌های دولتی گفت: «رضایتمندی مردم از سیستم‌های دولتی کمتر از 20 درصد و نارضایتی بیش از 50 درصد است».

چرا آقازاده، آمار دقیق نظر سنجی را نگفت، تا کارشناسان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به بررسی دقیق آن بپردازند! البته این نظر سنجی، بیشتر شبیه نظرسازی است، زیرا عدم رضایتمندی مردم به 96 درصد رسیده و آن 4 درصد هم همان اشرافیت غربزده و غربگرایی است که هزینه انتخاباتی حسن روحانی را پرداخته‌اند! البته رئیس جمهور هم، در خیانتی آشکار، سرمایه‌های بانکها و خزانه دولت را (فروش 60 تن سکه و 18 میلیارد دلار) به جیب 4 درصدیها سرازیر کرد!

نتیجه خیانت و حاتم بخشی دولت حسن روحانی، تحمیل فاجعه نقدینگی 1 تریلیون 800 هزار میلیارد تومانی است، که در سال 92 کمتر از 450 هزار میلیار تومان بوده است!

نتیجه نظر سنجی فوق این است، که دولت لیبرال غربزده حسن روحانی با روحیه اشرافی‌گری و صفت شیطانی تکبر، از ملت بریده است، زیرا مردم در این شرایط سخت اقتصادی، یک بی‌دولتی را در کشور احساس می‌کنند! لذا جدایی بین دولت و ملت، حاصل خیانت‌ لیبرالهای غربزده‌ی نزدیک به فراماسونری است.

والسلام

 


+نوشته شده در چهارشنبه 98 تیر 26ساعت ساعت 11:31 صبحتوسط تدبیر آنی | نظر بدهید