سفارش تبلیغ
صبا ویژن
هرگاه خداوند، بنده ای را دوست بدارد، عمل کردن به هشت صفت را به او الهام فرماید : چشمْ فروپوشیدن از محارم خدا، ترس از خداوند ـ جلّ ذِکرُه ـ، شرم، بردباری، شکیبایی، امانتداری، راستی و بخشندگی . [امام صادق علیه السلام]
 
پنج شنبه 98 تیر 27 , ساعت 9:22 صبح

به نام خدا و برای خدا 

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

ماده 576 قانون مجازات اسلامی: «چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین1 دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»

با توجه به تصویب بودجه صدا و سیما، توسط نمایندگان مجلس، آیا دستور حسن روحانی، بر عدم پرداخت بودجه صدا و سیما، جرم نیست؟!

انگلیس نفتکش می‌دزد و رئیس جمهورمان، تعرض به بودجه مصوب صدا و سیما!!!

 سریال گاندو، به سختی لیبرالها را سوزانده است؟!

امید است، رئیس انقلابی قوه قضائیه به خودسری متکبرانه رئیس جمهور پایان دهد.

والسلام

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ