تصویر ثابت

سفارش تبلیغ
صبا ویژن
استعفاء بخاطر خربزه و پرتقال!

به نام خدا و برای خدا 

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

در خبرها آمده بود که آقای ایشو سوگاوارا وزیر صنایع و تجارت ژاپن به دلیل تقسیم خربزه، پرتقال، خاویار و شاه‌انگبین در حوره انتخابیش مجبور به استعفا شد و نخست وزیر استعفای او را فوری پذیرفت. همچنین، سوگاوارا پیشنهاد مبلغ 20 هزار ین ژاپن را بعنوان "عرض تسلیت" به یک خانواده داغدیده، داده بود.

بابا در ایران ما، رئیس جمهورمان برای انتخابات سالهای 92 و 96 خود چندین میلیارد تومان از دزدان گردن کلفتی مثل بابک زنجانی و دانیال‌زاده پول گرفته، اما نه تنها استعفاء نمی‌دهد بلکه نظام اسلامی را هم تهدید می‌کند!

تازه، حسین فریدن (برادر رئیس جمهور) برای فوت مادرشان از دانیال زاده 250 میلیون تومان رشوه می‌گیرد، اما حسن روحانی به روی خود نمی‌آورد! چرا؟

شاید، در مکتب لیبرالیسم و دستورالعمل اسلام رحمانی و اسلام اعتدالِ حسن روحانی، اخذ رشوه برای کفن و دفن مادر و انتخابات، بلااشکال باشد!

والسلام

 


+نوشته شده در شنبه 98 آبان 4ساعت ساعت 7:42 صبحتوسط تدبیر آنی | نظر بدهید