سفارش تبلیغ
صبا ویژن
جوانمردى آبروها را پاسبان است و بردبارى بى خرد را بند دهان و گذشت پیروزى را زکات است و فراموش کردن آن که خیانت کرده براى تو مکافات ، و رأى زدن دیده راه یافتن است ، و آن که تنها با رأى خود ساخت خود را به مخاطره انداخت ، و شکیبایى دور کننده سختیهاى روزگار است و ناشکیبایى زمان را بر فرسودن آدمى یار ، و گرامیترین بى‏نیازى وانهادن آرزوهاست و بسا خرد که اسیر فرمان هواست ، و تجربت اندوختن ، از توفیق بود و دوستى ورزیدن پیوند با مردم را فراهم آرد ، و هرگز امین مشمار آن را که به ستوه بود و تاب نیارد . [نهج البلاغه]
 
دوشنبه 98 آذر 4 , ساعت 1:23 عصر

به نام خدا و برای خدا 

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

در رابطه با طرح افزایش قیمت بنزین و فتنه آبان 98 نکات مبهمی وجود دارد، که دولت از پاسخ به آن امتناع می ورزد!

دولت باید پاسخ دهد، که چرا برخی از وزرا، نمایندگان مجلس، استانداران از اجرا این طرح بی اطلاع بوده، اما سلطنت طلبان، منافقین و اراذل و اوباش مطلع و آماده عملیات برای کشتار مردم و نیروهای انتظامی و آتش افروزی گسترده بودند؟!

برای پاسخ به سئوال فوق، باید گفت: خبر دقیق تصویب و زمان اجرا نابخردانه طرح افزایش قیمت بنزین، از سوی کدام یک از کارشناسان مربوطه، یا معاونین و مدیران دفتر رئیس جمهور به اطلاع سلطنت طلبان، منافقین و اراذل و اوباش رسیده است؟!

با توجه به سابقه سوء رئیس جمهور، برخی از معاونین و وزرا او در زمینه سازی نفوذ جاسوسان سازمان سیای آمریکا، در مراکز مهم و حساس کشور، لذا دولت لیبرال غربزده حسن روحانی، اولین متهم در اطلاع رسانی به سلطنت طلبان، منافقین، اراذل و اوباش است، که نهادهای امنیتی باید به جراحی عمیق آن بپردازند.


والسلام          لیست کل یادداشت های این وبلاگ