آیا آزاده‏اى نیست که این خرده طعام مانده در کام دنیا را بیفکند و براى آنان که در خورش هستند نهد ؟ . جانهاى شما را بهایى نیست جز بهشت جاودان پس مفروشیدش جز بدان . [نهج البلاغه]
 
شنبه 98 دی 7 , ساعت 9:37 عصر

به نام خدا و برای خدا 

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

یکی از نکات جالب گزارش کمیسیون آموزش مجلس در خصوص تحصیل غیرقانونی 1حسین فریدون(برادر رئیس جمهور) این است که سازمان سنجش آموزش کشور فروردین 93 طی نامه‌ای محرمانه از رئیس وقت دانشگاه شهید بهشتی، درخواست افزایش 5 نمره به معدل برادر رئیس‌ جمهور ، از 13/33 به 17/38 می شود که همین تخلف زمینه پذیرش حسین فریدون به عنوان دانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی را فراهم می کند.

تخلفات حسین فریدون و پذیرش دهندگان به این متقلب در دانشگاه شهید بهشتی بدون دخالت و تخلف حسن روحانی، که سالیانه زیادی او را دکتر خطاب می کردند، غیرممکن بوده است!

متقلبان خاندان فریدون را با نام خانوادگی روحانی و عمرانی جستجو کنید.

والسلاملیست کل یادداشت های این وبلاگ