تصویر ثابت

سفارش تبلیغ
صبا ویژن
استعفا نه،استیضاح آری

به نام خدا و برای خدا 

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

ملت عزیز و انقلابی ایران اولین مرحله از انتقام سخت خود را بعد از شهادت سردار دلها شهید سلیمانی، با انتخاب نمایندگانی انقلابی از جریان لیبرال غربزده داخلی گرفتند ولذا منتظر دومین مرحله انتقام سخت خود، این بار توسط نمایندگان انقلابی خود در مجلس یازدهم هستند.

حسن روحانی بصورت رسمی اعلان کرده که تاکنون دو بار استعفا داده، اما مورد قبول رهبری قرار نگرفته و تأکید رهبری بر ماندن روحانی تا پایان دوره ریاست جمهوری است.

حال این سئوال مطرح است. اگر رهبری با استعفای رئیس جمهور مخالفت کرده، آیا با استیضاح روحانی توسط نمایندگان ملت هم مخالف است؟!

باید گفت: استعفاهای روحانی معمولا برای فشار به رهبری، با هدف مذاکره پسا برجامی با آمریکا بوده، اما قطعا رهبری با استیضاح روحانی از سوی نمایندگان مجلس، مخالفتی ندارند، زیرا حجم خیانت و جنایت روحانی در حق اسلام، انقلاب، کشور و ملت ایران گسترده است ولذا استیضاح علنی رئیس جمهور توسط نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم، دومین مرحله از انتقام سخت ملت ایران از جریان غربزده و همسوی با شیطان بزرگ است.

با توجه به ترکیب مجلس یازدهم که اکثریت آن را نیروهای انقلابی تشکیل داده‌اند، قطعا روحانی، ضربه شمشیر محاکمه مردمی توسط نمایندگان مجلس یازدهم را احساس کرده ولذا ممکن است از همان حربه وزاری فاسدش، که قبل از استیضاح مجلس، استعفا می‌دادند، او هم با استعفا از کمند شمشیر استیضاح، فرار نماید. پس عمارهای انقلاب و رهبری در مجلس یازدهم به هوش باشند.

والسلام

 


+نوشته شده در شنبه 98 اسفند 3ساعت ساعت 11:58 صبحتوسط تدبیر آنی | نظر