سفارش تبلیغ
صبا ویژن
زن کژدمى است ، گزیدنش شیرین . [نهج البلاغه]
 
چهارشنبه 93 اسفند 20 , ساعت 10:6 عصر

بنام خدا و برای خدا

نیکولا ماکیاول، اخلاق را لازمه زندگی افراد می داند، ولی رعایت آن را از سوی شهریار(پادشاه یا رئیس جمهور) را، خطرناک می داند و از خطر پرهیزگاری شهریار را بر حذر می دارد و می گوید: «هر که بخواهد در همه حال پرهیزگار باشد، در میان این همه ناپرهیزگاری، سرنوشتی جز ناکامی ندارد؛ از این رو، اگر شهریاری بخواهد، شهریاری را از کف ندهد، می بایست شیوه های ناپرهیزگاری را بیاموزد و هر جا که نیاز باشد به کار بندد ... آزمونهای دوران زندگی، ما را چنین آموخته است که شهریارانی که کارهای گران از دستشان برآمده، آنانی بوده اند که راست کرداری را، به چیزی نشمرده اند و با فریب، آدمیان را به بازی گرفته اند و سرانجام بر آنان که راستی پیشه کرده اند، چیره گشته اند.»

غلب

جریان زر و زور و تزویر، برای اینکه بتواند به مرکز ثقل نظام اسلامی فشار بیشتری وارد نماید، لذا انتخابات مجلسین شورای اسلامی و خبرگان رهبری، در اسفند سال 94 از اهمیت بالائی برخوردار است و بر این اساس، برنامه های را تدوین نموده، که به اختصار به به آن اشاره می شود.

1-نگاه جریان اعتدال به اصلاح طلبان؛ همانند استفاده از نردبان است و اعتدال برای بهره گیری از ظرفیت اصلاح طلبان و حتی فتنه گران سال 88، آنان را در قدرت شریک خود نموده و برای هم افزائی بیشتر، خطوط قرمز ترسیمی، از سوی مقام معظم رهبری را، در جهت عدم به کارگیری فتنه گران، رعایت نمی کند.

2-دولت اعتدال، علی رغم ناکامی در حوزه اقتصادی کشور، اقدامات گسترده ای را جهت تعمیق نفوذ خود، بکار بسته و در این راستا، کسب رضایت کدخدا (آمریکا) را، مؤثر می داند و لذا امضاء توافقنامه هسته ای را با عبور از خطوط قرمز نظام اسلامی در دستور کاری خود، قرار داده است.

3-مسیر سوم جریان زر و زور و تزویر، بی اعتبار کردن جریان اصولگرائی در نزد مردم است و به همین خاطر معاون اول رئیس جمهور مأمور کشف پرونده های فساد احتمالی گردیده است و فرافکنی و وعده افشاگری در خصوص استفاده از پولهای کثیف را به سال آینده موکول نموده است.

4-مشاور رئیس جمهور در امور اقلیتها، مأمور جلب نظر قومیتهای مختلف کشور گردیده، تا بتوانند از این طریق، اکثریت غالب را، در مجلس شورای اسلامی و اقلیت تأثیر گذار در مجلس خبرگان رهبری را در دست گیرند.

5-دو قطبی سازی جامعه از نظر سیاسی و فرهنگی و اعتلاف با همه طیفهای جامعه و بهرگیری از ظرفیت گروه های مردم نهاد( N.G.O) از دیگر مسیرهای، کاری دولت اعتدال می باشد.

6-جهت عبور اصلاح طلبان و اعتدلیون، برنامه عبور از فیلتر شورای نگهبان را با تدابیر ویژه، که یکی از آن تدابیر، راه اندازی نهضت ثبت نام گسترده، برای ایجاد اختلال در مدیریت شورای نگهبان، در دستور کاری، قرار داده است.

7-جلب حمایتهای جهانی، با روش استفاده از حمایتهای پنهان سازمانهای بین المللی از راهکارهای جریان فریب اعتدال می باشد و لذا، کسیل لشکر بانوان به نیویورک، که حضور جریان فمینیستی در بین آنان بسیار پر رنگ و قابل توجه می باشد، در همین راستا ارزیابی می گردد!

آیا سرنوشت دولت اعتدال، به همان سرنوشت اصلاح طلبان در مجلس ششم و فتنه گران سالهای 78 و 88 منتهی خواهد شد؟! دولت اعتدال با هم افزائی اصلاح طلبان و فتنه گران، چه چیزی را می خواهد ببرد! هاروارد لاسکی نظریه پرداز غربی در خصوص علم سیاست منهای دیانت می گوید:« سیاست یعنی چه کسی می برد، چه می برد، چه موقع می برد، چگونه می برد و چرا می برد

والسلام  لیست کل یادداشت های این وبلاگ