سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و به مردى که از او خواست تا پندش دهد فرمود : ] از آنان مباش که به آخرت امیدوار است بى آنکه کارى سازد ، و به آرزوى دراز توبه را واپس اندازد . در باره دنیا چون زاهدان سخن گوید ، و در کار دنیا راه جویندگان دنیا را پوید . اگر از دنیا بدو دهند سیر نشود ، و اگر از آن بازش دارند خرسند نگردد . در سپاس آنچه بدان داده‏اند ناتوان است ، و از آنچه مانده فزونى را خواهان . از کار بد باز مى‏دارد ، و خود باز نمى‏ایستد ، و بدانچه خود نمى‏کند فرمان مى‏دهد . نیکوان را دوست مى‏دارد ، و کار او کار آنان نیست و گناهکاران را دشمن مى‏دارد ، و خود از آنان یکى است . مرگ را خوش نمى‏دارد ، چون گناهانش بسیار است و بدانچه به خاطر آن از مردن مى‏ترسد در کارست . اگر بیمار شود پیوسته در پشیمانى است ، و اگر تندرست باشد سرگرم خوشگذرانى . چون عافیت یابد به خود بالان است ، و چون گرفتار بلا شود نومید و نالان . اگر بلایى بدو رسد ، به زارى خدا را خواند ، و اگر امیدى یابد مغرور روى برگرداند . در آنچه در باره آن به گمان است ، هواى نفس خویش را به فرمان است ، و در باره آنچه یقین دارد در چیرگى بر نفس ناتوان . از کمتر گناه خود بر دیگرى ترسان است ، و بیشتر از پاداش کرده او را براى خود بیوسان . اگر بى نیاز شود سرمست گردد و مغرور ، و اگر مستمند شود مأیوس و سست و رنجور ، چون کار کند در کار کوتاه است و چون بخواهد بسیار خواه است . چون شهوت بر او دست یابد گناه را مقدّم سازد ، و توبه را واپس اندازد و چون رنجى بدو رسد از راه شرع و ملّت برون تازد . آنچه را مایه عبرت است وصف کند و خود عبرت نگیرد ، و در اندرز دادن مبالغه کند و خود اندرز نپذیرد . در گفتن ، بسیار گفتار ، و در عمل اندک کردار در آنچه ناماندنى است خود را بر دیگرى پیش دارد ، و آنچه را ماندنى است آسان شمارد . غنیمت را غرامت پندارد و غرامت را غنیمت انگارد . از مرگ بیم دارد و فرصت را وامى‏گذارد . گناه جز خود را بزرگ مى‏انگارد و بیشتر از آن را که خود کرده ، خرد به حساب مى‏آرد ، و از طاعت خود آن را بسیار مى‏داند که مانندش را از جز خود ناچیز مى‏پندارد . پس او بر مردم طعنه زند و با خود کار به ریا و خیانت کند با توانگران به بازى نشستن را دوست‏تر دارد تا با مستمندان در یاد خدا پیوستن . به سود خود بر دیگرى حکم کند و براى دیگرى به زیان خود رأى ندهد ، و دیگران را راه نماید و خود را گمراه نماید . پس فرمان او را مى‏برند و او نافرمانى مى‏کند . و حق خود را به کمال مى‏ستاند و حق دیگرى را به کمال نمى‏دهد . از مردم مى‏ترسد ، نه در راه طاعت خدا و از خدا نمى‏ترسد در راه طاعت بنده‏ها . [ و اگر در این کتاب جز این گفتار نبود ، براى اندرز بجا و حکمت رسا ، و بینایى بیننده و پند دادن نگرنده اندیشنده بس مى‏نمود . ] [نهج البلاغه]
 
شنبه 92 اسفند 24 , ساعت 9:49 صبح

السلام علیک یا فاطمةالزهرا

پراگماتیسم pragmatism) ) اصالت عمل، عملگرا. در دیدگاه جریان پراگماتیسمها، حقیت قابل کشف نیست، بلکه حقیقت آن است که ما را به مطلوب و امیالمان برساند و رفتار و ایدئولوژی پراگماتیسم بعد از بدست آمدن منافع تعریف می شود، مثل اینکه، فردی بدنبال بدست آوردن قدرت، ثروت، رفاه وفرهنگ آزاد از همه قید و بندها(لیبرال) باشد، پس هر آنچه این فرد را به این امیال و آرزوها برساند، همان حقیقت و این دیدگاه پراگماتیسم است، آقای ریچارد رورتی در این رابطه می گوید:« حقیقت همان سودمندی است، نظریه ای، حقیقی و صادق است که سودمند باشد. فلسفه ای سودمند است که ما را به هدفمان نزدیکتر کند. اهمیت و اعتبار هر چیزی به کاربرد آن است، نه به اصول ارزشی و هستی شناختی آن».

حالا با توجه به مشخص شدن اهداف و مرام پراگماتیسم، به بررسی و رفتار جریان فرهنگی دولت یازدهم یعنی دولت تدبیر و امید که با اهرم اعتدال، مدیرت کشور در عرصه فرهنگی را تدبیر می نماید، می پردازیم. نقشه مهندسی فرهنگی کشور که در دولت سابق و شورای عالی انقلاب فرهنگی بتصویب رسیده و در تاریخ 3/6/92 در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسیده، تا کنون از سوی دولت، در جهت اجرائی کردن آن، اقدامی صورت نگرفته است و در این رابطه از رئیس محترم دولت پذیرفتنی نیست که در اختتامیه جشنواره مطبوعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و زیر مجموعه فرهنگی خود را فاقد مسئولیت در خصوص نگرانی مقام معظم رهبری از مسایل فرهنگی معرفی نماید و توپ را مثل فرافکنی دولت قبل، به زمین حریفی نامعلوم پرتاب نماید!.  

آنچه از سوی دولت محترم، چه در بکارگیری وزراء، معاونین، مشاورین و مدیران فرهنگی و چه در اجرای مسایل فرهنگی کشور مشاهده می شود، کاملا بر خلاف نقشه مهندسی فرهنگی کشور صورت گرفته و می شود آنرا بعنوان یک کودتای خزنده فرهنگی بر اساس «استراتژی پخت قورباغه» و "پراگماتیسم فرهنگی "قلمداد نمود .

امام خمینی

بنظر می رسد، این نسخه فرهنگی دولت اعتدال از سوی آمریکا و آقای ریچارد رورتی و کنت پولاک، که جهت اجراء به دولت اصلاحات داده بودند، نوشته شده باشد. آقای رورتی وقتی در سال 1383 بعد از شکست  اصلاح طلبان آمریکایی در انتخابات شوراهای دوم و مجلس هفتم و برای جلوگیری از شکست آنان در انتخابات ریاست جمهوری نهم، وارد ایران شد، در خانه هنرمندان ایران که یکی از کانونهای براندازی نظام اسلامی بود، می گوید: « امروز برای استقرار دموکراسی و تجربه کردن آن نیازی به فلسفه(دین) نداریم، چون اکثر مردم کاری به این ندارند که حقیقت (Truth) چیست؟ همجنس بازان راه و روش ما را نسبت به زندگی اجتماعی مان به نحوی مثبت و آزادیبخش دگرگون کرده اند » رورتی می گوید:« نقش فمینیست ها و همجنس بازان مهمتر است و دموکراسی برای پا گرفتن نیازی به فیلسوفان (علما و مروجان دین) ندارد» در دیدگاه ریچارد رورتی هر برنامه و طرحی که به آمریکائی شدن یک کشور کمک کند و پراگماتیسم (عملگرایی) و سنت آمریکا را گسترش دهد و منافع آمریکا را تضمین کند، سودمند و مورد تأید است.

 "دولت اعتدال، جریان فرهنگی خود را " بر اساس نسخه استرتژیستهای غربی شکل داده و اهداف فرهنگی غرب را دنبال می نمایند، آقای جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خود را مجری دستورات فرهنگی لیبرال آقای هاشمی رفسنجانی می داند و مرتبا به تشویق و ترقیب تفاله های فرهنگی غرب و زمان طاغوت می پردازد و مجوز چاپ کتب براندازان و محکومان فتنه سال 88 را صادر می نماید و به فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) دهن کجی می کند!.

 خانم مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان، با پیشینه فمینیستی، اهداف جریان فمینیستهای غربی را در امور زنان نظام جمهوری اسلامی دنبال می نماید!. وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، مأمور و پیگیر اهداف براندازان فتنه سال 88 در دانشگاههای کشور را با سرعت بسیار زیاد دنبال می کند! سخنرانیهای رئیس جمهور در محافل فرهنگی و دانشگاهی "با اهداف نقشه مهندسی فرهنگی کشور" و اسلام انقلابی، فاصله بسیار زیادی دارد!.

آیت الله جوادی آملی می فرماید: « اعتدال از پست ترین رذایل است، ما موظف به اجرای عدل هستیم نه اعتدال، زیرا اعتدال فقط معنایش آن است که ببینیم دیگران چه می خواهند، نه آنکه عدالت چه اقتضایی دارد، بنا بر این رسانه ها باید برای برقراری عدل در جامعه تلاش کنند، نه آنکه به ایجاد اعتدال روی آورند». اعتدال و امیدی که فاقد تدبیر دینی و مذهبی باشد به اباحه گری (مباح دانستن) می انجامد. آیا در دولت اسلامی مجاز به دادن پست های مهم کشوری به ورشکستگان احزاب منحله مشارکت و مجاهدین برانداز انقلاب هستیم !؟   

آنچه در حوزه فرهنگ در دولت اعتدال مورد عمل واقع شده، موجب نگرانی رهبر معظم انقلاب ، مراجع تقلید، نمایندگان مجلس خبرگان ، دلسوزان ، خاندان معظم شهداء و قاطبه مردم متدین و انقلابی کشور را بدنبال داشته است و متأسفانه شاهد گسترش اسلام لیبرال و اسلام اعتدال که همان اسلام جبهه ملی و نهضت آزادی و اسلام مسلمانان میانه رو و اسلام استحاله شده که مورد تأیید مؤسسه رند سازمان سیا آمریکا است، می باشیم.

لذا ضرورت دارد که ملاک عمل  دولت در خصوص فرهنگ اسلامی بر اساس وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام (ص) و نظرات مقام معظم رهبری و نقشه فرهنگی کشور تنظیم و اجریی شود و از ترویج فرهنگ اباحه گری غربی که همان فرهنگ اسلام امریکایی است، پرهیز نماید.  

در این رابطه پیروان اسلام ناب محمدی (ص) باید صحنه فرهنگی کشور را با یک استراتژی واحد جهت زمینه سازی حکومت جهانی حضرت بقیة الله (عج) دنبال نمایند.  

پایان این نوشتار را با سخنی نورانی از حضرت امام خمینی (ره) مزین می نمایم که فرمودند:«ما از شرّ رضاخان و محمد رضا خلاص شدیم، لکن از شرّ تربیت یافتگان غرب و شرق به این زودیها نجات نخواهیم یافت. اینان برپا دارندگان سلطه غرب هستند و سرسپردگانی هستند که با هیچ منطقی خلع سلاح نمی شوند و هم اکنون با تمام ورشکستگی ها دست از توطئه علیه جمهوری اسلامی و شکستن این سد الهی برنمی دارند... امروز زمانی است که ملت ها چراغ راه روشنفکران شوند و آنها را از خود باختگی و زبونی در مقابل شرق و غرب نجات دهند که امروز روز حرکت ملت هاست ... ما شما[ روشنفکران] را آزاد گذاشتیم و قلمهای مسمومِ شما توطئه گران، مملکت ما را می خواست به باد دهد ».      والسلام         لیست کل یادداشت های این وبلاگ