سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آنچه از دنیا نزد تو آید بستان و از آنچه به تو پشت کند روى بگردان ، و اگر چنین نتوانى بارى جستن را از حد در نگذرانى . [نهج البلاغه]
 
سه شنبه 95 تیر 22 , ساعت 2:53 عصر

به نام خدا و برای خدا

آقای حسن روحانی یکی از شاخص های اسلام رحمانی را همان اسلام اعتدالی می داند و لذا دولت خود را هم دولت اعتدال نامیده و برع اساس آن، معرفی اسلام اعتدالی در جهان را وظیفه دانسته و می گوید: «ما باید اسلام رحمانی، اسلام معتدل، اسلام اعتدالی را به جهان معرفی کنیم

رهبر معظم انقلاب پس از طرح اسلام رحمانی از سوی رئیس جمهور آن را کلیدواژه‌ای نشئت‌گرفته‌ از کعارف لیبرالیسم معرفی کرده و می فرمایند: «این اسلام رحمانی یک کلیدواژه‌ای است برای معارف نشئت‌گرفته‌ی از لیبرالیسم ... تفکّر لیبرالیستی از تفکّر اروپای قرن هجدهم و نوزدهم، یعنی زیربنای فکری اومانیستی(اصالت فرد) که نفی معنویت و خدا و مانند اینها است.»

اگر بخواهیم طرح اسلام رحمانی را بصورت ریشه ای بررسی نمائیم، به مبانی و اصول جبهه ملی و نهضت آزادی و لیبرالیسم غربی می رسیم. آن ملی گراهایی که در کودتای مدیریت شده آمریکائی-انکلیسی در 28 مرداد 32 مردم را در برابر اوباش تنها گذاشته و به گوشه عزلت خزیدند!ن

پس از بررسی پیرامون اسلام اعتدالی رئیس جمهور،به یک کلیدواژه در کتاب کارتر و سقوط شاه برخوردم که آمریکا با خمینی که بعد از 15 خرداد سال 42 دچار اعتدال شده باشد،هیچگونه مخالفتی نداشته و حتی حاضر به حمایت او بوده! زیرا آقایان مایکل لدین، لوئیس و ویلیام، نویسندگان کتاب کارتر و سقوط شاه در صفحه 55 کتاب خود در خصوص حضرت امام خمینی و جبهه مخالفان رژیم شاه ایران می نویسند: «در آن آشفتگی عمومی، افراد اصلاح طلبی که بخش عمده رهبری جبهه ملی را تشکیل می دادند، خود را متقاعد کرده بودند که آیت الله خمینی، شبیه آنهاست یا اگر چنین نباشد، آنان قادرند به محض آن که شاه تحت کنترل در آمد (از طریق سلطنت مشروطه به سبک انگلیس) یا از کشور اخراج شد، بر آیت الله خمینی تسلط یابند و به همان اندازه که رهبران جبههل ملی با نمایندگان آمریکا در واشنگتن، ایران و پاریس در تماس بودند، این نظر به آمریکائیها نیز سرایت کرد. بدین ترتیب چه در میان کارکنان سفارت آمریکا در تهران و چه در میان اعضاء دستگاه اداری واشنگتن دو اعتماد مقبولیت عام یافت 1-اعـــتـــدال آیت الله خمینی2-تفوق شخصیتهای ملی مقبول جبهه مخالفان رژیم.»

پس نتیجه این است؛ که آقای حسن روحانی با استفاده از کلمه اعتدال! (برگرفته از کتاب کارتر و سقوط شاه) و نماد کلید! (برگرفته از آرم سازمان امنیت ملی آمریکا) بدنبال ارسال این پالس به کدخدا(آمریکا) بوده، که مبانی دولت اعتدال برگرفته از تفکرات مکتب لیبرالیسم است! زیرا عملکرد جناب روحانی و دولتش، در برجام و پسا برجام، حکایت از تفکرات لیبرالیستی حاکم بر دولت دارد! و اعتدال گمشده شیطان بزرگ از آغازین روزهای پیروزی انقلاب بدنبال آن بوده است!

والسلاملیست کل یادداشت های این وبلاگ