سفارش تبلیغ
صبا ویژن
روز قیامت سه تن شفاعت می کنند : پیامبران، سپس دانشمندان و پس از آن شهیدان . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
دوشنبه 95 تیر 28 , ساعت 6:7 عصر

به نام خدا و برای خدا

با پیگیریهای مستمر دولت اعتدال و بخصوص جناب روحانی، امروز در شعبه 1060 دادگاه کیفری شماره 2 تهران برای 9 نفر از متهمان پروندهb حمله به سفارت عربستان تفهیم اتهام صادر شد! اما در مقابل پرونده حمله به سفارت عربستان که مورد تائید نمی باشد، تاکنون از سوی دولت ترسو و بزدل اعتدال، هیچ شکایتی بخاطر حمله انتحاری به سفارت ایران در لبنان، تجاوز به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده و شهادت قریب به 500 نفر از حجاج مظلوم ایرانی در فاجعه مناء، که همگی از بدست عوامل سفاک سعودی بوده، صورت نگرفته است!

حال سئوال این است که چرا رئیس جمهور اینقدر بدنبال محاکمه حمله کنندگان به سفارت عربستان می گردد و بعکس چرا پیگیر حقوق دو نوجوان ایرانی و شهدآ منا و حمله به سفارت کشورمان در لبنان نمی باشد؟! جاج حسن روحانی چه اهدافی را در پس پرده پیگیری مستمر حمله به سفارت سعودی دنبال می نماید؟!

عقل سلیم و تدبیر درست به انسان انقلابی و نترس می گوید؛ وقتی که رژیم سفاک سعودی یک ائتلاف گسترده ای برل علیه کشورمان در منطقه سازماندهی نموده، رئیس جمهورمان نباید موضوع پرونده حمله به سفارت عربستان را دنبال نماید و لذا باید پرسید، علت اصرار فراوان دولت اعتدال برای محاکمه عوامل تخریب سفارت عربستان برای چیست؟! آیا پدرخوانده دولت (هاشمی رفسنجانی) که بصورت خانوادگی با حکام وهابی سعودی در ارتباط می باشند، موضوع محاکمه حمله کنندگان به سفارت عربستان را پیگیری می کند؟ آیا کدخدا(آمریکا) دستوری در این رابطه صادر کرده و موضوع محاکمه حمله به سفارت عربستان را به برجام گره زده است؟! کاش رئیس جمهورمان، کمی از وقت خود را برای دفاع از حقوق دوجوان ایرانی که مورد تجاوز سربازان سعودی قرار گرفتند و 465 نفر که در منا به شهادت رسیدند، اختصاص می داد تا اینقدر در مضان اتهام ملت ایران قرار نگیرد؟!

اگر بخواهیم به علل پیگیری مستمر پرونده حمله به سفارت سعودی از سوی جناب روحانی پی ببریم، علت آن را باید در تفکرات التقاطی اسلام رحمانی که همان اسلام آمریکائی است، جستجو کرد! زیرا این تفکر اعتقادش بر اشداءُ علی المؤمنین و رُحماءُ بین الکفار" است!ب

قصد این تفکر لیبرالی از برخورد با نیروهای انقلابی، که بخاطر دلسوزی و خشم از کفار سعودی در رابطه با شهادت آیت الله النمر به سفارت عربستان آسیب رسانده اند، این است که پس از برخورد قضائی، دیگر نیروهای انقلابی و مؤمن جلوی قراردادهای مدل ترکمنچای و گلستان دولت اعتدال همانند برجام نخواهند ایستاد و این جماعت لیبرال و عاشق غرب به راحتی می توانند، پای هر قرارداد ذلت بار و ننگینی را امضاء نمایند!

آیا رئیس حمهور با محاکمه این دلسوزان انقلاب که عمل آنها در به آتش کشیدن سفارت عربستان مورد تائید نمی باشد، به خواسته های نامشروع و ناصواب خود می رسد؟!

والسلاملیست کل یادداشت های این وبلاگ