سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانشمند رابرای دانشش بزرگ بشمار و درگیری با وی را واگذار [امام کاظم علیه السلا]
 
دوشنبه 96 تیر 26 , ساعت 11:11 صبح

به نام خدا و برای خدا

اول سلام و بعد سلام و سپس سلام / با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام

انتظار بود که قوه قضائیه مقهور تهدیدات حسن روحانی در خصوص دستگیری حسین فریدون(برادر رئیس حمهور) قبل ازت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 96 نمی شد، زیرا تأخیر در دستگیری این جرثمه فساد، نشستن نامشروع حسن روحانی بر صندلی قدرت را بدنبال داشته است و لذا برای دنیا طلبان اشرافی لیبرال، تسلط بر قدرت، آنقدر مهم است، که حاضرند نظام اسلامی را به جنگ تهدید نمایند!

جرائم قابل توجه و غیر انکار حسین فریدون، برادرش حسن را مجبور به گردن نهادن به قانون کرد، البته دایره تخلفات این حسن و حسین سُرخه ای(شهر سرخه محل تولد آنها) بسیار پیچیده است و اکثر مردم از تخلفات آنان بی خبر بوده و متأسفانه نهادهای امنیتی و قضائی هم چشم خود را بر این تخلفات بستند و امروز ایران به مصیبت این دو سُرخه ای گرفتار گردیده است.

اگر ملت ایران می دانستند، که محمد روحانی فرزند حسن روحانی بدلائل نامعلوم با اسلحه پدر کشته شده و پدر هم که حقوقدان! است، بدون رعایت تشریفات قانونی(مراجعه به پزشک قانونی)، صرفا با هماهنگی حسن خمینی، فرزندش محمد را مخفیانه در جوار مرقد امام، شبانه دفن کرده، آنگاه هیچ فرد عاقلی به حاج حسن رأی نمی داد و اگر قبل از انتخاباتا 96 قوه قضائیه بر اساس قانون حسین فریدون را دستگیر می کرد، باز هم هیچ عاقلی به حسن روحانی رأی نمی داد!

عدم اجراء بموقع قانون توسط قوه قضائیه، خسارت جبران ناپذیری را بر نظام اسلامی و مردم تحمیل کرد، زیرا تأخیر قوه قضائیه در دستگیری حسین فریدون، موجب تسلط لیبرالهای غربزده ی اشرافی، بر قوه مجریه شد! لیبرالهای که در اوج دشمنیِ دشمنان، طنین انداز سخنان آمریکائیها در کشور شده و سخنان شیطان بزرگ را بر علیه اقتدار ایران تکرار می کنند! لذا تأخیر قوه قضائیه در اجراء به موقع قانون، موجب سرگردانی و تصمیم نادرست ملت در انتخابات 96 گردید، که جبران آن خون دلها می طلبد.

به هر صورت، دستگیری حسین فریدون، کام ملت ایران را در اجراء عدالت، شیرین کرد، هر چند که ممکن است شاهد سخنان افراطی از سوی برادرش رئیس جمهور باشیم!

راستی چرا قوه قضائیه حسین فریدون را بازداشت موقت نکرده، تا از اعمال فشار حسن روحانی بر آن قوه کاسته شود و راه رهای فریدون، برای مدتی مسدود گردد؟

والسلام



لیست کل یادداشت های این وبلاگ