سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
نسبت دادن گناه [به دوست]، پیک جدایی است . [امام علی علیه السلام]