سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانش را بجویید؛ هرچند در چین باشد . جستجوی دانش بر هر مسلمانیواجب است . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
 
جمعه 95 تیر 18 , ساعت 7:56 عصر

به نام خدا و برای خدا

در بررسی جبهه ملی به رهبری دکتر محمد مصدق، به نامه سفیر کبیر آمریکا آقای لویی هندرسن که در فروردین ماه1331 (آوریل 1952) برایب وزارت خارجه و دستگاه جاسوسی آمریکا فرستاده برخوردرم، که در نوع خود، بخصوص ارتباط و مذاکرات پنهان و آشکار دولت اعتدال با آمریکا، مایه عبرت است و لذا متن نامه آقای هندرسن، امیدواری آمریکا را به تفکرات لیبرالیستی جبهه ملی و ناامیدی آنان، از بصیرت و استقامت روحانیت انقلابی را نشان می دهد.

آقای لویی هندرسن در بخشی از نامه خود در رابطه با وضعیت سیاسی محمد مصدق و آیت الله کاشانی می نویسد: «دکتر مصدق چه در مورد قبول شرایط بانک بین المللی برای حل مسئله نفت ایران و چه درباره قرارداد نظامی ایران و آمریکا حسن نیت به خرج داده و با نظرات آمریکاییها روی موافق داشته است ولی در این جریانات فقط یک عامل مزاحم، مداخله کرده که مانع حل قضیه به نفع آمریکا شده است این عامل مزاحم که مانع تسلیم ایران به نظرات بانک بین الملل و ادامه همکاری بین ایران و آمریکا می‌باشد، آیت الله کاشانی است.»

اگر دوستان بیننده وبلاگ وزنه سیاسی، جریان شناسی فکری، سیاسی و فرهنگی گروهها و اجزاب را بدانند و با اصول و مبانی لیبرالیسم(آزادی خواهی)، راسیونالیسم(اصالت عقل) و اومانیسم(اصالت انسان) آشنائیت داشته باشند، آنگاه به سهولت به چرائی گفتمان رئیس جمهورمان از طرح اسلام رحمانی و همچنین، دادن لقب کدخدائی به آمریکا پی می بریم و با دانستن معانی این واژگان، امکان کشف اسرار چپاول و غارت بیت المال توسط عده ای از مدیران دولت اعتدال میسر می شود و لذا در مبانی و کارکرد لیبرالیسم و اومانیسم، غارت بیت المال دزدی نیست! و افشاء آن، مخالفت با دولت قلمداد می شود!!!

رهبر معظم انقلاب طرح اسلام رحمانی را کلید واژه لیبرالیسم می دانند و در 20 تیر 94 فرمودند: «این اسلام رحمانی یک کلیدواژه‌ای است برای معارف نشئت‌گرفته‌ی از لیبرالیسم، یعنی آن چیزی که در غرب به آن لیبرالیسم گفته میشود.... اگر اسلام رحمانی اشاره‌ی به این است، این، نه اسلام است، نه رحمانی است؛ مطلقا. تفکّر لیبرالیستی از تفکّر اروپای قرن هجدهم و نوزدهم -یعنی زیربنای فکری اومانیستی که نفی معنویت و خدا و مانند اینها است

وقتی آقای حسن روحانی سخن از اسلام رحمانی به میان آورده و آمریکا را کدخدا ده خوانده، آنگاه میشود دریافت؛ که اگر سفارت آمریکا در ایران فعال بود، سفیر آمریکا گزارشی همانند آقای هندرسن در سال 1331 به واشنگتن ارسال می کرد، اما بجای محمد مصدق، نام حسن روحانی و بجای آیت الله کاشانی، نام امام خامنه ای را قرار می داد، ولذا باید هوشیار بود، که وقتی رئیس جمهورمان از اسلام رحمانی دم می زند، بدانیم که مبنای این سخن برگرفته از تفکرات لیبرالیسم و اومانیسم  است و در تفکر اسلام رحمانی، دزدی از بیت المال، گرفتن حق خود از انقلاب است!

والسلاملیست کل یادداشت های این وبلاگ