سفارش تبلیغ
صبا ویژن
[ و در دعا هنگام باران خواستن گفت : ] خدایا ما را سیراب ساز به ابرهاى رام به فرمان ، نه ابرهاى سرکش خروشان [ و این از گفتار فصیح عجیب است ، چه او ابرهاى با رعد و برق همراه با بادها و آذرخشها را به شتران سرسخت همانند فرموده است ، که بار از پشت بیفکنند و در سوارى دادن سرکشى کنند ، و ابرهاى تهى از رعد و برق ترسناک را به شتران رام تشبیه کرده است که شیرشان را به آرامى مى‏دوشند و به آسانى بر پشتشان نشینند . ] [نهج البلاغه]
 
جمعه 94 دی 18 , ساعت 12:56 صبح

به نام خدا و برای خدا

در مقطعی قرار داریم که سرنوشت کشورهای مهم در گذر موفقیت آمیز از پیچ بزرگ تاریخی است و آینده کشور ایران و محور مقاومته هم در گذر از این شرایط سخت و طاقت فرسا است و در جبهه مقابل، دنیای استکبار و کشورهای ریز و درشت و عمله های مزدور منطقه ای آن را می نگریم که سرنوشت آنها هم در گرو گذر از این پیچ تاریخی است و لذا جهان استکبار از تمام قدرت و نفوذ خود در داخل و خارج ایران، سوریه، عراق، لبنان، یمن و افغانستان بهره می گیرد تا محور مقاومت را در گذر از این پیچ تاریخی با ایجاد کمین های ناگهانی برای همیشه از سر راه بردارد و به همین منظور برجام و چگونگی اجراء آن به گمینگاهی علیه کشورمان تبدیل شده و بیم آن می رود که در فتنه ای که با رمز شورای رهبری کلید خورده و از حمایتهای مالی آمریکا و سرویسهای جاسوسی غربی برخوردار است، گذر ایران و محور مقاومت را از پیچ بزرگ تاریخی با خطرات جدی روبرو نمایند.

اگر به محتوای برجام و چگونگی اجراء با سرعت آن در داخل مراکز هسته ای کشور نظری بیفکنیم، در جای جای آن سنگرهایع مخفی و کمینگاه دشمن را می بینیم که از قبل توسط سازمانهای جاسوسی آمریکا و اسرائیل ساخته شده و دولت اعتدال پس از اجراء 90 درصد برجام، دریافته است، که اعتماد افراطی به کدخدا(آمریکا) منجر به آن شده که امروز گلو و مچ دست دولت جناب روحانی در دستان چدنی آمریکا قرار گرفته و لذا راه نجات دولت لرزان و لیبرال غربگرای اعتدال در دو مسیر است.

الف- تغییر مسیر دولت از لیبرالیست و پراگماتیسم به انقلابی و خط اصیل امام خمینی که از سوی امام خامنه ای تبیین گردیده، که با توجه به احاطه دولت از سوی جریان فتنه سال 88 امکان تحقق این ناممکن به نظر نمی رسد.

ب- برای اینکه کشور از بحران رکود اقتصادی خارج و دست و گلوی دولت از دستان چدنی کدخدا رها شود و کشور از کمین گاههای بعدی به سلامت عبور کند و پاسپورت ایرانی جایگاه واقعی خود را بدست آورد و کشورهای ذره بینی عربی و برخی از غکشورهای آفریقایی که بخشی از درآمد آنان از راه دزدی دریایی تأمین می شود، جرأت بستن درب سفارتخانه های ایران را نداشته باشند، لازم است جناب حاج حسن روحانی استعفای خود را از رئیس جمهوری تقدیم رهبر معظم انقلاب نماید و نهاد ریاست جمهوری را به همراه لیبرالها و غربگرایان ترک، تا بار دیگر دولتی مردمی و غیر لیبرال زمام امور را در دست گیرد و اجازه ندهد، تا با دیپلماسی ذلت و لبخندهای نابجا و مضحکانه و سخنانی از جنس سر فرود آوردن در مقابل کدخدا(آمریکا)، ثروت ملی کشورمان را به ثمن بخس به غارت رود و قرارداهای نفتی از جنس قراردادهای شبیه رژی و ترکمنچای آنهم با مدت 25 سال منعقد و اموال ملت را ببلعند!

اینها مشغول پیدا کردن نقشه جیبوتی هستند یا کـلـیـد؟!!!

گویند: یکی از اراذل و اوباش که به باج گیری معروف بود، در یکی از شهرها با پهلوانی درگیر شد. پهلوان چندتا سیلی آبدار بهش زد و گفت؛ برو گمشو دیگه این طرفها پیدات نشه! یارو که بدجوری کم آورده بود به شهر زادگاه خودش برگشت و روی پشت بام رفت و رو به شهر آن پهلوان کرد و فریاد زد؛ خودت برو گمشو، فلان فلان شده... همسرش یواشکی بهش گفت؛ بسه دیگه! بیا پائین! الان خون راه می اندازی!

والسلام

 لیست کل یادداشت های این وبلاگ